Občina Križevci

JAVNO NAZNANILO - OPN OBČINE KRIŽEVCI
20 Okt 2014 09:50

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča) in 6. člena Statuta občine Križevci (Ur.l. RS, št. 27/99, 17/01, 74/0 [ ... ]

KOMEDIJA - AVTOMOBILSKA ROMANCA
13 Okt 2014 08:31

VABLJENI NA KOMEDIJO AVTOMOBILSKA ROMANCA, V SOBOTO 18.10.2014 OB 19:00 URI V KULTURNI DOM V KRIŽEVCE. VEČ O KOMEDIJI IN NASTOPAJOČIH SE NAHAJA V PRIPONKI.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTO...
09 Okt 2014 17:57

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI   1. člen   Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študentje na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so [ ... ]

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ŽUPANA IN ČLANOV O...
09 Okt 2014 16:55

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB3 in 45/08 – odloča US, 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Križevci na svoji 7. seji, dne 9.10.2014 sprejela     POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ŽUPANA in ČLANOV OBČINSKEGA SVETA           &n [ ... ]

VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI
08 Okt 2014 08:06

OBČINA KRIŽEVCI JE RAZDELJENA NA DVE VOLILNI ENOTI. V PRVI VOLILNI ENOTI SE JE VOLILO 6 SVETNIKOV, V DRUGI VOLILNI ENOTI PA SEDEM SVETNIKOV. V NADALJEVANJU SE NAHAJA SEZNAM IZVOLJENIH SVETNIKOV, V PRILOGI PA ŠE OSTALI DOKUMENTI V ZVEZI Z VOLITVAMI V OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI. Seznam izvoljenih kandidatov     VOLILNA ENOTA 01 Skupno  [ ... ]

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE KRIŽEVCI NA ...
08 Okt 2014 07:54

  OBJAVLJAMO REZULTATE GLASOVANJA ZA VOLITVE ŽUPANA V OBČINI KRIŽEVCI - LOKALNE VOLITVE 2014. ZA ŽUPANA JE BIL IZVOLJEN MAG. BRANKO BELEC, KI JE DOBIL VEČINO GLASOV VSEH, KI SO GLASOVALI NA VOLIŠČIH - 75,07%. VSI REZULTATI SO DO IZDAJE KONČNEGA POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE, KI BO DNE 9.10.2014, NEURADNI.

VABILO NA KOMEDIJO AVTOMOBILSKA ROMANCA
08 Okt 2014 07:40

KULTURNO DRUŠTVO KRIŽEVCI VAS V SOBOTO, 18.10.2014 OB 19:00 URI VABI NA KOMEDIJO AVTOMOBILSKA ROMANCA V IZVEDBI MACHO IN MEJKE. VLJUDNO VABLJENI!  

ZBIRANJE VLOG ZA OCENITEV ŠKODE PO POPLAVAH
26 Sep 2014 13:36

OBČINA KRIŽEVCI SPOROČA SVOJIM OBČANOM, DA BO V SKLADU S SKLEPOM UPRAVE RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Z DNE 19. 9. 2014 ZBIRALA VLOGE ZA OCENITEV ŠKODE, KI SO JO POVZROČILE POPLAVE IN JE NASTALA NA STAVBAH IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH. OŠKODOVANCI VLOŽIJO PRIJAVE NA PREDPISANIH OBRAZCIH »OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESRECI [ ... ]

OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVANJU
22 Sep 2014 08:16

Občinska volilna komisija Občine Križevci določa potek PREDČASNEGA GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH 2014 V OBČINI KRIŽEVCI. Predčasno glasovanje bo potekalo v sejni sobi občine Križevci (pritličje občinske zgradbe): - 30.9.2014 od 9:00 do 15:00 - 1.10.2014 od 9:00 do 17:00 - 2.10.2014 od 9:00 do 15:00 Glasovanja se lahko udeležite vsi obča [ ... ]

IMENSKI SEZNAM KANDIDATUR ZA ŽUPANA IN LIST KANDID...
18 Sep 2014 15:10

LOKALNE VOLITVE 2014
V nedeljo 5. oktobra 2014 bodo redne volitve župana Občine Križevci in volitve članov občinskega sveta Občine Križevci. Obvestilo o volitvah bo dobil osebno vsak volivec, ki je vpisan v splošni volilni imenik. Volitve bodo potekale na naslednjih voliščih:       VOLILNA ENOTA 1:      [ ... ]

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ŽUPANA IN OBČINSKI ...
17 Sep 2014 17:35

V SEJNI SOBI OBČINE KRIŽEVCI JE DNE 17.9.2014 OB 16.00 POTEKALO ŽREBANJE VRSTNEGA REDA KANDIDATUR ZA GLASOVNICE V ZVEZI Z LOKALNIMI VOLITVAMI 2014. ŽREBANJE SO OPRAVILI PREDSTAVNIKI KANDIDATUR, KJER PA SE PREDSTAVNIKI NISO UDELEŽILI ŽREBANJA, PA SO ŽREBANJE OPRAVILI ČLANI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE.
  OBČINA KRIŽEVCI OBČINSKA VOLILNA KOMIS [ ... ]

No events

Občina Križevci leži na severo-vzhodnem delu Slovenije, v Prlekiji in se razprostira po spodnjem delu Murskega polja. S svojimi 3.663 prebivalci in 16 naselji pokriva nekaj čez 46 kvadratnih kilometrov. Občina je nastala leta 1999, središče občine pa je naselje Križevci pri Ljutomeru, kjer je tudi sedež občine. Razteza se po Murske polji in ponuja kar nekaj posebnosti. Med najbolj pomembne spada Gajševsko jezero, ki je priljubljena destinacija za deskarje in ribiče. Seveda pa o občini ne gre govoriti, da ne bi omenili konjerejstva in kasaštva, ki imata tukaj dolgoletno tradicijo in zasluženo pomembno mesto. Danes imamo največje število kasačev v Sloveniji, ki tudi na mednarodnih tekmovanjih dosegajo zavidanja vredne rezultate. Preden so Križevci postali samostojna občina, so bili formirani kot območje s tremi krajevnimi uradi, ki so spadali pod občino Ljutomer. Samostojnost je občina dobila leta 1999. [ več ]