Prodaja nepremičnin

PRODAJAJO SE NASLEDNJE NEPREMIČNINE:


Parcelna številka: 419/1, 419/2, 419/3

Katastrska občina in šifra k.o.: 235 Iljaševci

Okvirna velikost: 2871 m2

Orientacijska vrednost: 17.700,00 EUR+DDV

PRODANO!

ILIJAŠEVCI

 


Parcelna številka: 143/3

Katastrska občina in šifra k.o.: 247 Logarovci

Okvirna velikost: 1400 m2

Orientacijska vrednost: 1.148,00 EUR

LOGAROVCI

 


Parcelna številka: parc. št. 25 v izmeri 7509 m2 k.o. Krašči

PRODANO!

in

parc. št. 642 v izmeri 2015 m2 k.o. Krašči

Katastrska občina in šifra k.o.: 51 Krašči

Okvirna velikost: 9524 m2

Orientacijska vrednost: 6.346,00 EUR

KRAŠČA

 


Parcelna številka: parc. št. 484/6 v izmeri 669 m2,

PRODANO!

parc. št. 484/1 v izmeri 1377 m2,

PRODANO!

parc. št. 487/9 v izmeri 1356 m2,

PRODANO!

parc. št. 487/10 v izmeri 1386 m2,

PRODANO!

parc. št. 487/11 v izmeri 1308 m2,

parc. št. 407/14 v izmeri 922 m2,

parc. št. 407/15 v izmeri 594 m2,

PRODANO!

Katastrska občina in šifra k.o.: 246 Boreci

Okvirna velikost: 8346 m2

Orientacijska vrednost: določi se na podlagi cenitve in znaša skupaj 69.538,75 EUR+DDV

BORECI

 


Parcelna številka: 26/8

Katastrska občina in šifra k. o.: Lukavci, 244

Okvirna velikost: 1160 m2

Orientacijska vrednost: 23.650,00 EUR

PRODANO!

LUKAVCI

 


Parcelna številka: 777/10

Katastrska občina in šifra k. o.: Lukavci, 244

Okvirna velikost: 650 m2

Orientacijska vrednost: 1000,00 EUR

LUKAVCI

 


Parcelna številka: 12/1

Katastrska občina in šifra k. o.: Križevci pri Ljutomeru

Okvirna velikost: 898 m2

Orientacijska vrednost: 15.500,00 EUR + DDV

PRODANO!

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

 


Parcelna številka: del parcele 777/10

Katastrska občina in šifra k. o.: Lukavci

Okvirna velikost: 500 m2

Orientacijska vrednost: 1000,00 EUR

LUKAVCI