Razpisi

Javna naročila
Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih
Datum objave: 22. 6. 2018 7:00
Rok oddaje: 6. 7. 2018 9:00
Šifra: 2/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih

Zaporedna številka: 2/2018
Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih
Predmet javnega naročila je gradnja javnih poti v Berkovcih in Lukavcih, naselji se nahajata v občini Križevci.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj 28.6.2018 do 09:00
Rok za predložitev ponudb 6.7.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb 6.7.2018 ob 09:05

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko

 

Potekli razpisi