Art kino center in Odprti kino Prlekije

NASLOV OPERACIJE: Art kino center in Odprti kino Prlekije

  

 

CILJI OPERACIJE

Projekt se bo soočal z izzivi z območja LAS Prlekija predvsem na področju izboljšanja kvalitete življenja in lokalne ekonomije, saj bo omogočil stalno kulturno ponudbo, ki bo zanimiva tako za lokalno prebivalstvo kot dodatno turistično ponudbo. S stalno delujočim Art kino centrom in Odprtim kinom bo lažje in primerneje izpostavljati našo regijo kot zibelko slovenskega filma, s čimer bodo pridobili vsi turistični ponudniki regije. Obenem bo projekt stalno in dolgoročno dvigoval tudi kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev. Z Art kino centrom bo Ljutomer končno spet podoživel kulturni filmski utrip, Odprti kino pa bo pripeljal filmsko kulturo tudi v vsa ostala manjša mesta oz. vaška jedra. Ker si bomo prizadevali oblikovati program tudi z etnografskimi in starejšimi turističnimi filmi, oz. filmi nastalimi v Prlekiji, bo to vsekakor prispevalo svoj pomemben delež tudi k ohranjanju prleškega narečja in dvigovanju samopodobe naših prebivalcev.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

Glavni partner Splošna knjižnica Ljutomer bo zagotavila organizacijsko podporo pri izvedbi projekcij v Art kinu centru (pobiranje vstopnine ipd.) in nudila promocijo kino programa med svojimi člani in širše. Izobraževalne ustanove (Osnovna šola Ivana Cankarja, Gimnazija Frana Miklošiča…) so partnerji v posvetovalnem smislu pri sestavi filmskega programa za različne starostne skupine njihovih učencev, prav tako pa pri predlogih in sofinanciranju filmskih delavnic, ki smo jih v Art kinu centru izvajali za njihove potrebe. Občine bodo naš pomemben partner pri organizaciji in promociji Odprtega kina Prlekije, in sicer podpirajo projekt z manjšim finančnim vložkom ter z administracijo in tehnično podporo pri organizaciji projekcij na prostem. Z vsemi partnerji nameravamo sodelovati tudi po izteku projekta, njihovo število nemara tudi povečati, saj je projekt zastavljen dolgoročno.

Rezultati:

  • V sklopu Odprti kino Prlekije izvedenih skupno 20 projekcij v štirih občinah (Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje).
  • V okviru Art kino Center prikazanih skupno 80 projekcij v desetih mesecih.
  • V vzgojno izobraževalnih zavodih izvedenih 15 projekcij v Vrtcu Ljutomer, Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer ter Gimnaziji Frana Miklošiča Ljutomer.

 

POVEZAVE:

Več o projektu: www.grossmann.si/art-kino-karol-grossmann

Skip to content