Družbene dejavnosti

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

  • osnovnošolsko izobraževanje,
  • predšolska vzgoja in varstvo otrok,
  • osnovno zdravstvo in lekarna,
  • osebna pomoč družini in
  • knjižničarstvo.

(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

Skip to content