Prostovoljna gasilska društva

PGD Berkovci

gd berkovci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1912, danes ima 59 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Berkovci s 145 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Vzorna skrb na preventivnem področju gasilskega delovanja in vzdrževanju gasilske opreme ter infrastrukture, kar nam dokazuje (tudi) na novo prekrit gasilski dom.

predsednik: Franjo Kapun, Berkovci 24


PGD Boreci

gd boreci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1929, danes ima 198 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Boreci s 306 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in starejšo GVC (gasilsko vozilo – cisterna). Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo je prepoznavno po ambicioznosti na tekmovalnem področju in vzornem delu s gasilsko mladino.

predsednik: Branko Slavinec, Boreci 9a


PGD Bučečovci

gd bucecovci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1894, danes ima 78 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Bučečovci s 277 in vas Zasadi s 55 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo je eno redkih, ki si je »upalo« pristopiti k tako zahtevnemu investicijskemu zalogaju kot je izgradnja novega gasilskega doma.

predsednik: Marjan Šijanec, Bučečovci 38

 


PGD Grabe

gd grabe

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1974, danes ima 22 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Grabe s 123 prebivalci. Pomanjkanje GV-1 (gasilsko orodno vozilo) uspešno nadomeščajo, sicer pa posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo.

predsednik: Jožef Slavič, Grabe 1


PGD Iljaševci

gd iljasevci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 77 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Iljaševci s 240 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo.

predsednik: Robert Špindler, Iljaševci


PGD Ključarovci

gd kljucarovci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1892, danes ima 209 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Ključarovci s 389 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej so aktivni na področju predstavljanja gasilske zgodovine in so eni redkih – stalnih organizatorjev tekmovanj s starimi gasilskimi brizgalnami.

predsednik: Denis Čuk, Ključarovci


 PGD Kokoriči

gd kokorici

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 120 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Kokoriči s 142 in Berkovski Prelogi s 44 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti športno aktivnost gasilk in »zmerno« uspešno moško desetino ter posebej v zadnjem času tudi investicijska vlaganja v gasilsko infrastrukturo.

predsednik: Jožef Lupša, Kokoriči 26


PGD Križevci

gd krizevci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1891, danes ima 98 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Križevci s 489 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Velik izziv za društvo bo predstavljala možnost, da se operativno »prekvalificirajo« na nivo tretje kategorije. Za kaj takega bo potrebno veliko dela na infrastrukturi, usposabljanja operative, opreme – denarja.

predsednik: Martin Koroša, Križevci 50a


PGD Logarovci

gd logarovci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1934, danes ima 183 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Logarovci s 289 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in starejšo GVC. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti vsestransko aktivnost in homogenost članstva.

predsednik: Jože Babič, Logarovci 42


PGD Lukavci

2016 gasilski dom Lukavci

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 77 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Lukavci s 358 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. V društvo poteka generacijska menjava operativnega članstva in upamo lahko, da se bodo »novinci« do proslavljanja 110 letnice društva vpeljali v delo.

predsednik: Anton Moravec, Lukavci 68


PGD Stara Nova vas

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1905, danes ima 169 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Stara Nova vas s 369 in Dobrava s 54 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo je konstantno uspešno in ne doživlja velikih nihanj v delovanju.

predsednik: Boštjan Šteiner, Stara Nova vas


PGD Vučja vas

gd vucja vas

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1914, danes ima 90 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Vučja vas s 258 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in najnovejšo GVC v občini. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo v zadnjem desetletju doživlja izreden vzpon še posebej na tekmovalnem področju. Zaželimo jim lahko le, da bodo ta tempo kar se da dolgo vzdržali

predsednik: Matic Prelog, Vučja vas

Skip to content