Ostala društva

Športna društva

Športna društva so povezana v športno zvezo Križevci ( več… na internetnih straneh zveze )

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO BERKOVCI , Berkovci 25 A

matična številka: 1874373 davčna številka: 14587785

št. TRR: 02343-0254594875

E-mail: berkovci@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik MIHAEL SUHAČ BERKOVCI 32 B 051 205 383 miha.suhac@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KLJUČAROVCI, Ključarovci pri Ljutomeru 17

matična številka: 1874314

davčna številka: 70059438

št. TRR: 04881-0001449796

E-mail: stanko.dragovic@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik STANISLAV DRAGOVIĆ KLJUČAROVCI 29 A 041 798 820 stanko.dragovic@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO LUKAVCI , Lukavci 34

matična številka: 1155334

davčna številka: 34407600

št. TRR: 02343-0089413575

E-mail: damijan.sumak@guest.arnes.si funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DAMIJAN ŠUMAK LUKAVCI 62 A 041 815 820 damijan.sumak@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO LO-KO LOGAROVCI KOKORIČI , Logarovci 22

matična številka: 5200822

davčna številka: 82121834

št. TRR: 02343-0020067887

E-mail: tomaz.hodnik@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik TOMAŽ HODNIK KOKORIČI 26 031 452 052 tomaz.hodnik@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 60

matična številka: 5208068

davčna številka: 88306143

št. TRR: 02343-0253784634

E-mail: sd.krizevci@gmail.com funkcija priimek in ime Naslov kontakt E-mail
predsednik ALEŠ PETEK KRIŽEVCI 41 B 041 214 810 ales.100plus@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO STARA NOVA VAS, Stara Nova vas 27 A

matična številka: 5457645

davčna številka: 42221102

št. TRR: 02343-0010971421

E-mail: albin.salamun@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik ALBIN ŠALAMUN STARA NOVA VAS 32 041 315 855 albin.salamunsnv@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO VUČJA VAS, Vučja vas 2

matična številka: 5569044 davčna številka: 64643948

št. TRR: 02343-0253743603

E-mail: ales.cuk2@telemach.net funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik NIKO KARDINAR VUČJA VAS 11 070 840 954 niko.kardinar@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KALINOVJAK BUČEČOVCI, Bučečovci 19

matična številka: 1874292

davčna številka: 42198518

št. TRR: 02355-0254293296

E-mail: simonovak@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik JOŽE KOLMANIČ BUČEČOVCI 34 031 722 533 joze.kolmanic@gmail.com

 

 1. KONJENIŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11

matična številka: 1155822

davčna številka: 12305669

št. TRR: 02343-0090526747

E-mail: mitjakos72@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DUŠAN ZORKO BORECI 5 H 041 328 377 gostilna.zorko@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO GRABE, Grabe pri Ljutomeru 15 B

matična številka: 4000463

davčna številka: 91142156

št. TRR: 0235 5025 7396 229

E-mail: ales.antolin@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik TOMI JERIČ GRABE 5 051 626 137 tomi.jeric@teleing.com

 

 1. JUDO KLUB KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, Križevci pri Ljutomeru 56 c

matična številka: 1874438

davčna številka: 17713366

št. TRR: 02343-0254930980

E-mail: judo.krizevci@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik JURE SENČAR KRIŽEVCI 56 C 041 827 781 judo.krizevci@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO MRD, Križevci pri Ljutomeru 20 a

matična številka: 4020570

davčna številka: 49603370

št. TRR: 0235 5025 8630 651

E-mail: rok_stanjko@hotmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik ROK STANJKO MATJAŠEVCI 48 041 623 984 rok_stanjko@hotmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO VAL ŠPORT BUČEČOVCI, Bučečovci 47

matična številka: 4054571

davčna številka: 73341509

št. TRR: 6100 0000 5147 943

E-mail: hofman.denis@gmail.com funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DENIS HOFMAN BUČEČOVCI 47 040 581 430 hofman.denis@gmail.com

 


Kulturna društva

KD Kajer Bučečovci ŠIJANEC Anton Bučečovci 25  041 685 091
KUD Križevci  DUH Silva Križevci 11 041 728 048
KUD Janez Čuk V. vas POLDAUF Jasmina Vučja vas 3  041 856 364
KD Rogisti LD Križevci LEBAR Milan Vučja vas 1a  031 275 282
Društvo upokojencev Križevci HAMLER Milica Vučja vas 43a  031 706 057
KUD MUZIKA LUBI Aleš Logarovci 63 aleslubi@gmail.com
DRUŠTVO 29A Jurak Robert Logarovci 29a
041 374 778

Društva s področja kmetijstva

 

Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Prleško združenje rejcev kvalitetnih prašičev
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Društvo kmetic Križevci – Veržej
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Čebelarsko društvo Križevci pri Ljutomeru
Križevci 52
9242 Križevci pri Ljutomeru
Kulturno izobraževalno društvo Kelih
Ključarovci 66
9242 Križevci pri Ljutomeru
Društvo podeželske mladine Prlekije
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru