Ostala društva

Športna društva

Športna društva so povezana v športno zvezo Križevci ( več… na internetnih straneh zveze )

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO BERKOVCI , Berkovci 25 A

matična številka: 1874373
davčna številka: 14587785

št. TRR: 02343-0254594875

E-mail: berkovci@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik MIHAEL SUHAČ BERKOVCI 32 B 051 205 383 miha.suhac@gmail.com
sekretar SIMON KAPUN BERKOVCI 24 031 729 789 simon.kapun@hotmail.com
blagajnik GREGOR ŠPINDLER BERKOVCI 031 775 994  

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KLJUČAROVCI, Ključarovci pri Ljutomeru 17

matična številka: 1874314

davčna številka: 70059438

št. TRR: 04881-0001449796

E-mail: stanko.dragovic@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik STANISLAV DRAGOVIĆ KLJUČAROVCI 29 A 041 798 820 stanko.dragovic@gmail.com
sekretar MARKO BUDJA KLJUČAROVCI 5 A 031 442 308 budjamarko@gmail.com
blagajnik MIHA KURBOS KLJUČAROVCI 41 031 848 050 mha.kurbus@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO LUKAVCI , Lukavci 34

matična številka: 1155334

davčna številka: 34407600

št. TRR: 61000-0019272889

E-mail: d.novak93@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DAVID NOVAK LUKAVCI 70 A 031 231 448 d.novak93mail.com
sekretar ŠUMAK DAMIJAN LUKAVCI 62 A 041 815 820 damijan.sumak@gmail.com
blagajnik TIN NOVAK LUKAVCI 53 A 041 943 004 tinnovak656@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO LO-KO LOGAROVCI KOKORIČI , Logarovci 22

matična številka: 5200822

davčna številka: 82121834

št. TRR: 02343-0020067887

E-mail: gregor.frik@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik GREGOR ŽNIDARČ LOGAROVCI 69 040 508 719 gregor.frik@gmail.com
Sekretarka NATALIJA KRANER LOGAROVCI 69    
Blagajnik MILAN MAJCEN LOGAROVCI 32 031 690 009 milan.majcen@teleing.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 60

matična številka: 5208068

davčna številka: 88306143

št. TRR: 02343-0253784634

E-mail: sd.krizevci@gmail.com

funkcija priimek in ime Naslov kontakt E-mail
predsednik ANDREJ WEIS ILJAŠEVCI  13 041 292 539 dros09@gmail.com
sekretar BORIS RIŽNAR ILJAŠEVCI 2 041 865 656 riznar91@gmail.com
blagajnik DUŠAN KOSI ILJAŠEVCI 45 031 640 085 dusan.k76@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO STARA NOVA VAS, Stara Nova vas 27 A

matična številka: 5457645

davčna številka: 42221102

št. TRR: 61000-0016350376

E-mail: albin.salamun@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik ALBIN ŠALAMUN STARA NOVA VAS 32 041 315 855 albin.salamun@gmail.com
sekretar SEBASTJAN ŠALAMUN STARA NOVA VAS 32 041 851 063 sebastjan.salamun@gmail.com
blagajnik ANDREJ SLAVIČ STARA NOVA VAS 68 040 797 876 slavic.andrej@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO VUČJA VAS, Vučja vas 2

matična številka: 5569044
davčna številka: 64643948

št. TRR: 02343-0253743603

E-mail: ales.cuk2@telemach.net

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DOMINIK ŽNIDARIČ VUČJA VAS  21 041 675 263 dominik.znidaric@gmail.com
sekretar TILEN KOVAČIČ VUČJA VAS 041 838 511 tilen_kovacic@hotmail.com
blagajnik TADEJ ČUK HRASTJE MOTA 72 A 070 876 513 cukec.9@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO KALINOVJAK BUČEČOVCI, Bučečovci 19

matična številka: 1874292

davčna številka: 42198518

št. TRR: 02355-0254293296

E-mail: kristajan.hanzekovic@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik ROBERT HANŽEKOVIČ BUČEČOVCI 7 A 041 374 803 kristjan.hanzekovic@gmail.com

 

sekretar MITJA OSTRC BUČEČOVCI 45 070 272 535 mitja.ostrc@gmail.com
blagajničar MIHA LUBI BUČEČOVCI 20 A 040 771 844 miha.lubi@gmail.com

 

 1. KONJENIŠKO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11

matična številka: 1155822

davčna številka: 12305669

št. TRR: 19491-5013976079

E-mail: gostilna.zorko@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DUŠAN ZORKO BORECI 5 H 041 328 377 gostilna.zorko@gmail.com
sekretarka MATEJA OSTERC KRIŽEVCI 12 051 372 970 osterc.mateja@gmail.com
blagajnik DAVID NOVAK GRABE 2 031 752 225 david.antolin@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO GRABE, Grabe pri Ljutomeru 15 B

matična številka: 4000463

davčna številka: 91142156

št. TRR: 19491-5012224259

E-mail: tomi.jeric85@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik TOMI JERIČ GRABE 5 070 163 832 tomi.jeric85@gmail.com
sekretar DOMEN SLAVIČ GRABE 20 041 234 470  
blagajničarka NATAŠA ANTOLIN GRABE 1 B natasa.antolin@gmail.com

 

 1. JUDO KLUB KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, Križevci pri Ljutomeru 56 c

matična številka: 1874438

davčna številka: 17713366

št. TRR: 02343-0254930980

E-mail: judo.krizevci@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik JURE SENČAR KRIŽEVCI 56 C 041 827 781 judo.krizevci@gmail.com
sekretarka DARIJA ZEMLJIČ VRBANČIČ J. BAUKARTA 11, LJUT. 031 326 948 darija.zemljicv@gmail.com
blagajnik VLADIMIR POTOČNIK 1. SLOV.TAB. 14, LJUT. 031 285 981 potocnik.vlado@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO MRD, Križevci pri Ljutomeru 20 a

matična številka: 4020570

davčna številka: 49603370

št. TRR: 0235 5025 8630 651

E-mail: david.smodis7@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DAVID SMODIŠ JAKČEVA UL. 21, LJUBL. 041 815 260 david.smodis7@gmail.com 
sekretar DEJAN SMODIŠ KRAPJE 7 031 580 379 smodisdejan@gmail.com
blagajničar MARTIN FRLIN NOVAK KIDRIČEVA 50, LJUT. 031 661 482 martin.frlin@gmail.com

 

 1. ŠPORTNO DRUŠTVO VAL ŠPORT BUČEČOVCI, Bučečovci 47

matična številka: 4054571

davčna številka: 73341509

št. TRR: 6100 0000 5147 943

E-mail: hofman.denis@gmail.com

funkcija priimek in ime naslov kontakt E-mail
predsednik DENIS HOFMAN BUČEČOVCI 47 040 581 430 denis.hofman@gmail.com 
sekretar ROK BRINAR OB LOŽIČU 7, MS 040 895 848 rok.brinar@gmail.com
blagajničar ROK BALAŽIC NARCISNA 22, BELT. 040 134 424 rok.bala89@gmail.com

 


Kulturna društva

KD Kajer Bučečovci ŠIJANEC Anton Bučečovci 25  041 685 091
KUD Križevci  DUH Silva Križevci 11 041 728 048
KUD Janez Čuk V. vas POLDAUF Jasmina Vučja vas 3  041 856 364
KD Rogisti LD Križevci LEBAR Milan Vučja vas 1a  031 275 282
Društvo upokojencev Križevci HAMLER Milica Vučja vas 43a  031 706 057
KUD MUZIKA LUBI Aleš Logarovci 63 aleslubi@gmail.com
DRUŠTVO 29A Jurak Robert Logarovci 29a
041 374 778

Društva s področja kmetijstva

 

Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Prleško združenje rejcev kvalitetnih prašičev
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Društvo kmetic Križevci – Veržej
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Čebelarsko društvo Križevci pri Ljutomeru
Križevci 52
9242 Križevci pri Ljutomeru
Kulturno izobraževalno društvo Kelih
Ključarovci 66
9242 Križevci pri Ljutomeru
Društvo podeželske mladine Prlekije
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru