Vzgoja in izobraževanje

Osnovna šola Križevci

Ravnateljica: Vasilija Stolnik
Svetovalna služba: Lidija Žabot
Tajništvo: Maja Potrč, Tadeja Obronek
Računovodstvo: Sonja Trstenjak

Svet zavoda Osnovne šole Križevci:

Predstavniki ustanovitelja Občine Križevci

  • Darinka URŠIČ
  • Jerica SMODEJ BOHANEC
  • mag. Tjaša KOS

 

tel: (02) 588 80 30
fax: (02) 587 14 55

email: os-krizevci@guest.arnes.si

Žiro račun: 01366-6030658680
Davčna številka: 93578253
Matična številka: 5084636


vrtec

Enota VRTEC

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Renata Slavinec Berden
Tajništvo: Maja Potrč, Tadeja Obronek
Računovodstvo: Sonja Trstenjak
Svetovalna služba: Lidija Žabot

tel: (02) 588 82 90

Žiro račun: 01366-6030658680
Davčna številka: 93578253
Matična številka: 5084636

Poslovni čas vrtca: od 05.30 do 16.00 ure.

Skip to content