Evropski dan opazovanja ptic ob Gajševskem jezeru

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ob Evropskem dnevu

opazovanja ptic (EBW 2015), 3. in 4. oktobra po Sloveniji pripravljamo več dogodkov.

Več o tem na spletni strani društva

http://ptice.si/2015/09/evropski-dan-opazovanja-ptic-2015/

V Pomurju bomo tako EBW 2015 praznovali 4. oktobra z opazovanjem ptic na in ob

Gajševskem jezeru, ki je pomembno življenjsko okolje za številne vodne ptice.

Zanimivo je poleti, še bolj pa pozimi in v času selitve ptic. Poleg rednih “gostov”,

kot so vodomci, ponirki, galebi in čigre, lahko ob selitvi opazujemo slapnike, dolgorepe race,

gosi, pribe, strnade in mnoge druge.

Dobimo se ob 8. uri na parkirišču v Grabah. Podrobnejše informacije dobite pri vodji izleta,

Nataši Bavec (040-294-845). Izlet je v vsakem vremenu.

 

Z najlepšimi pozdravi,

Gregor Domanjko

 

 

2015 DOPPS

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content