JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI

Na podlagi 6. člena Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 72/2007 in 18/2008) občina Križevci objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV DENARNIH NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI

 

1. člen

 

Denarne nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študenti na višješolskem, visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci.

Študenti na podiplomskem študiju so upravičeni do nagrade, ne glede na to, če jim le – tega financira podjetje, kjer so zaposleni.

 

2. člen

 

Višina razpisanih sredstev za denarne nagrade študentom v letu 2015 znaša 10.000,00 EUR.

 

3. člen

 

Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat za tekoče študijsko leto, začenši od 1.10.2014 naprej. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dodiplomski študij – zaključena druga bolonjska stopnja.

 

4. člen

Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne nagrade predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik, potrdilo o opravljenih izpitih iz letnika za katerega vlaga vlogo, potrdilo o diplomiranju, magistriranju ali doktoriranju, samoplačniški študenti pa morajo predložiti še dokazila o plačilu šolnine.

 

5. člen

Rok za oddajo vlog za pridobitev denarnih nagrad je do 30.10.2015.

Vloga za prijavo na javni razpis je objavljena na spletni strani Občine Križevci – www.obcina-krizevci.si.

Kandidati vloge pošljejo na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom »Javni razpis – denarne nagrade študentom«.

 

6. člen

 

Vse prispele vloge, ki bodo popolne bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o nagradah študentom Občine Križevci.

 

 

7. člen

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije: Lidija Domanjko, tel.: 02 584 40 40.

 

 

Številka: 031-01/2015

Datum: 7.10.2015 OBČINA KRIŽEVCI

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content