Lokalne volitve 2018


LOKALNE VOLITVE 2018 – Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana in članov občinskega sveta v Občini Križevci

V nadaljevanju so povzete pomembne informacije in povezave glede izvedbe LOKALNIH VOLITEV 2018 v Občini Križevci. Lokalne volitve so bile razpisane z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018). Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

POMEMBNE POVEZAVE:

ZAKONSKI PREDPISI:

POMEMBNI VELJAVNI OBČINSKI PREDPISI IN AKTI:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KRIŽEVCI:

mag. Lidija Domanjko, tajnik Občinske volilne komisije Občine Križevci

e-pošta: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si, tel.: (02) 584 40 44

Zadnja posodobitev: gm 22.9.2018