Ministrstvo za okolje in prostor JAVNO NAZNANILO

Logo Novice in obvestila

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem

 

J A V N I M N A Z N A N I L O M

vabi na predstavitev posebnih strokovnih podlag v postopku priprave DPN za HE Hrastje-Mota na Muri

I.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 16. marca 2015 ob 16.00 uri, v kongresni dvorani Hotela Radin, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci.

II.

Predstavljeni bosta študiji, ki sta bili izdelani na predlog javnosti v času javne razgrnitve pobude za izdelavo državnega prostorskega načrta za HE Hrastje Mota na Muri:

  1. RABA ENERGIJSKEGA POTENCIALA GEOTERMALNE ENERGIJE V POMURJU, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko; prof. dr. Alojz Poredoš.

  1. MOŽNOSTI ENERGETSKE IZRABE REKE MURE Z ALTERNATIVNIMI TIPI TURBINSKE IN GENERATORSKE OPREME; ki jo je izdelal Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Inštitut za energetiko Krško in ZEL-EN d.o.o.; prof. dr. Andrej Predin in recenzija prof. dr. Roman Klasinc, TU Gradec, Avstrija.

  2.  

Št. 35009-2/2011/114-01011560

Ljubljana, dne 3. marca 2015

 

Barbara RADOVAN

V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

Direktorata za prostor, GRADITEV IN STANOVANJA

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content