Medobčinski inšpektorat

Z dnem 01.01.2008 je na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 62/99) začel delovati Medobčinski inšpektorat, ki so ga kot organ skupnega inšpekcijskega nadzora skupaj ustanovile Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Veržej. Občina Sv. Jurij ob Ščavnici je kasneje izstopila iz skupne medobčinske službe.

V okviru inšpektorata delujejo inšpektorica in redarji:

Inšpektorica

Olga LUKMAN

tel: 02/584 90 62

fax: 02/581 16 10

Inšpektorica ima uradne ure vsako prvo sredo v mesecu od 10:00 do 11:00 na sedežu občine Križevci. Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni in kot izredni mesečni inšpekcijski pregled. Občani lahko kršitve prijavite po telefonu, e-mailu: inspektorat@ljutomer.si, pisno s pisno prijavo ali osebno v času uradnih ur. Medobčinski inšpektorat za navedene občine opravlja inšpekcijske in redarske naloge, na podlagi zakonskih predpisov kot so:

  • Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ (Ur.l. RS, št. 56/2002, 26/2007);
  • Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/ (Ur.l. RS, št. 139/2006);
  • Zakon o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Ur.l. RS, št. 70/2006);
  • Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ (Ur.l. RS, št. 83/2004)

ter drugih veljavnih predpisov, ki jih določajo, podzakonski predpisi in predpisi občin ustanoviteljic iz področja: Javnih cest, odpadkov, oskrbe s pitno vodo, pokopališča, odvajanja in čiščenju odpadnih in meteornih voda, naravne in kulturne dediščine ter drugih predpisov, ki dajejo pooblastila za nadzor.