Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta

 

Občinski svet

ime in priimek bivališče stranka
Helena KRANJC Lukavci 17 SLS
Branko SLAVINEC Boreci 29 SD
David ANTOLIN Grabe 2 SD
 Bogomir GABERC Stara Nova vas 51 a SLS
 Danijel LESNIČAR Dobrava 7 a SD
  Anton PETOVAR Kokoriči 16 b SLS
Milan MAJCEN Logarovci 32 SD
Milena RAJH Križevci 27 b SMC
Urška OSTERC Križevci 12 SD
 mag. HERMINA VRBAJNŠAK
Križevci 109 SDS
 Anton LOVRENČIČ Lukavci 7 b Desus
 Frančiška RAKUŠA Križevci 26 a Desus
Luka MLAKER Berkovci 8 SDS

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

ime in priimek bivališče
 Bogomir GABERC (predsednik) Stara Nova vas 51a
 Danijel LESNIČAR (član) Dobrava 7 a
 Anton LOVRENČIČ (član) Lukavci 7b
 Milena Rajh (član) Križevci 27 b
 mag. Hermina VRBAJNŠAK Križevci 109

Odbor za komunalne zadeve

ime in priimek bivališče
 Anton Petovar ( predsednik)  Kokoriči 16 b
 Milena Rajh (član)  Križevci 27b
 Luka Mlaker (član)  Berkovci 8
 Andrej Weis član)  Iljaševci 13
 Milam Majcen (član)  Logarovci 32
 Martin Koroša (član)  Križevci 50a
 Franc Rajh (član)  Ključarovci 57
 Milan Antolin (član)  Boreci 36
Danijel Lesničar (član)  Dobrava 7a

Odbor za družbene dejavnosti

ime in priimek bivališče
 mag Hermina Vrbanjšak (predsednik)  Križevci 109
 David Antolin (član)  Grabe 2
 Frančiška Rakuša (član)  Križevci 26 a
 Helena Kranjc (član)  Lukavci 17
 Nataša Vengust (član)  Ključarovci 26
 Milica Hamler (član)  Vučja vas 43a
 Lidija Koroša (član)  Klučarovci 53b

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

ime in priimek bivališče
Milan Majcen (predsednik)  Logarovci 32
 Anton Kšela (član)  Berkovci 19
 Anton Lovrečič (član)  Lukavci 7 b
 Bogomir Gaberc (član)  Stara Nova vas 51a
 Branko Štuhec (član)  Logarovci 55

Odbor za finance

ime in priimek bivališče
Milena Rajh (predsednik)  Križevci 27b
Frančiška Rakuša (član)  Križevci 26 a
Urška Osterc (član) Križevci 12
Jožef Slavič (član)  Grabe 1
 Bojan Lešer (član) Bučečovci 7b

Statutarno – pravna komisija

ime in priimek bivališče
 Urška Osterc (predsednik) Križevci 12
 Helena Kranjc (član) Lukavci 17
 Marko Milič (član) Križevci 126

Odbor za gospodarstvo in turizem

ime in priimek bivališče
 David Antolin (predsednik)  Grabe 2
 Helena Kranjc (član)  Lukavci 17
 Luka Mlaker (član)  Berkovci 8
 Branko Slavinec (član)  Boreci 29
 Jožef Duh (član)  Boreci 44 b
 Jana Divjak (član)  Dobrava 8
 Igor Paldauf (član) Vučja vas 37

Odbor za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje

ime in priimek bivališče
 Danijel Lesničar (predsednik)  Dobrava 7a
 Anton Petovar (član)  Kokoriči 16 b
 Luka Mlaker (član)  Berkovci 8
 Denis Čuk (član)  Ključarovci 7g
 Petra Prijol (član)  Ključarovci 7i

 


Nadzorni odbor

ime in priimek bivališče
Darinka Uršič (predsednik)  Ključarovci 55 a
Petra Kocjan (član)  Iljaševci 29
Miroslava Lovrenčič (član)  Lukavci 10 a
Janez Pustinek (član)  Križevci 81
 Silva Duh (član)  Boreci 44b