Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta

 

Občinski svet 2022 – 2026

ime in priimek bivališče stranka
Simon Kapun Berkovci 24
David ANTOLIN Grabe 2
Anton KRAJNC Lukavci 18
 Nataša BELEC Lukavci 55
 Helena KRAJNC Lukavci 17
 Jožef LUPŠA Kokoriči 26a
 Jožef DUH Boreci 44b
Andrej Weis Iljaševci 13
Urška OSTERC Križevci 12
Danijel LESNIČAR
Dobrava 7a
 mag. HERMINA VRBAJNŠAK Križevci 109
 Bogomir GABERC Stara Nova vas 51a
 Marta JUTERŠA Bučečovci 43

Delovna telesa občinskega sveta

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

ime in priimek bivališče
 Bogomir GABERC (predsednik) Stara Nova vas 51a
 Helena KRAJNC (član) Lukavci 17
 Urška OSTERC (član) Križevci12
 Jožef DUH (član) Boreci 44b
 mag. Hermina VRBAJNŠAK Križevci 109

Odbor za komunalne zadeve

ime in priimek bivališče
Danijel LESNIČAR ( predsednik) Dobrava 7a
Jožef LUPŠA (član) Kokoriči 26a
Bogomir GABERC (član) Stara Nova vas 51a
Jožef BABIČ član) Logarovci 42
Marko MILIČ (član) Križevci pri Ljutomeru 126
Andrej WEIS (član) Iljaševci 13
Aleš ČUK (član) Vučja vas 41
mag. Hermina VRBANJŠAK (član) Križevci pri Ljutomeru 109
Mirko ROŽMAN (član) Stara Nova vas 78a

Odbor za družbene dejavnosti

ime in priimek bivališče
Helena KRAJNC (predsednik) Lukavci 17
David Antolin (član) Grabe pri Ljutomeru 2
Danijel LESNIČAR (član) Dobrava 7a
Nataša VENGUST (član) Ključarovci pri Ljutomeru 26
Simon KAPUN (član) Berkovci 24
Nada VAJS VIDNAR (član) Logarovci 3a
Nataša BELEC (član) Lukavci 22

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

ime in priimek bivališče
Andrej WEIS (predsednik) Iljaševci 13
Marta JUTERŠA (član) Bučečovci 43
Teo BOGDAN (član) Vučja vas 6
David ANTOLIN (član) Grabe pri Ljutomeru 2
Franc ŽNIDARIČ (član) Logarovci 69

Odbor za finance

ime in priimek bivališče
Urška OSTERC (predsednik) Križevci pri Ljutomeru 12
Silva DUH (član) Boreci 44b
Bogomir GABERC (član) Stara Nova vas 51a
mag. Hermina VRBANJŠAK (član) Križevci pri Ljutomeru 109
 Bojan LEŠER (član) Bučečovci 7b

Statutarno – pravna komisija

ime in priimek bivališče
Nataša BELEC (predsednik) Lukavci 55
Jožef LUPŠA (član) Kokoriči 26a
Nataša VENGUST (član) Ključarovci pri Ljutomeru 26

Odbor za gospodarstvo in turizem

ime in priimek bivališče
Jožef DUH (predsednik) Boreci 44b
Helena Kranjc (član) Lukavci 17
Anica SLAVIČ (član) Ključarovci pri Ljutomeru 7g
Anton KRAJNC (član) Lukavci 18
Jana DIVJAK (član) Dobrava 8
Mitja KOS (član) Ključarovci pri Ljutomeru 66
Nataša BELEC (član) Lukavci 55

Odbor za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje

ime in priimek bivališče
Jožef LUPŠA (predsednik) Kokoriči 26a
Bogomir SREŠ (član) Križevci pri Ljutomeru 61
Jožef SLAVIČ (član) Grabe pri Ljutomeru 1
Anton KRAJNC (član) Lukavci 18
Simon KAPUN (član) Berkovci 24

 


Nadzorni odbor

ime in priimek bivališče
Luka MLAKER (predsednik) Berkovci 8
Petra Kocjan (član)  Iljaševci 29
Milena RAJH (član) Križevci pri Ljutomeru 27b
Frančiška RAKUŠA (član) Križevci pri Ljutomeru 26a
Darinka Uršič (član) Ključarovci 55 a

Občinska volilna komisija

 

ime in priimek bivališče
Vlasta OSTERC KUHANEC ( predsednica) Križevci pri Ljutomeru 78
Desanka NOVAK (namestnica predsednice) Križevci pri Ljutomeru 113
Miran VAUPOTIČ (član) Lukavci 19
Alojz MARINIČ (namestnik člana) Berkovski Prelogi 7 a
Bojan LEŠER (član) Bučečovci 7b
mag. Branko BELEC (namestnik člana) Lukavci 55
Lidija KOROŠA (članica) Ključarovci pri Ljutomeru 53b
Nataša KRAJNC (namestnica članice) Križevci pri Ljutomeru 1e

 

Skip to content