GZ KRIŽEVCI

GASILSKA ZVEZA KRIŽEVCI:

matična številka: 1155954

davčna številka: 95782788

TR: SI56 1949 1501 4350 693

e-mail: info@gz-krizevci.si

Bilten izdan ob 20. obletnici Gasilske zveze Križevci

Predstavitev društev 2022 – posnetek z uradne strani GZ Križevci

 

 Predsednik: Danijel Lesničar

danijel.lesnicar@gz-krizevci.si

Namestnik predsednika: Miran Dajčar

 

Poveljnik: Miran Ros

obcinak.miran@siol.net

Namestnik poveljnika: Slavko Ostrc

 

Člani NO: Jože Duh predsednik, Jelica Ošlaj, Monika Slavič     

Predsednik komisije za mladino: Boštjan Šteiner

Predsednica komisije ČLANICE: Anica Slavič     

Predsednik VETERANI: Jože Babič

Tajnik: Rajko Vršič

ZANIMIVOSTI:

Dogodki

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

  1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
  2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
  3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

   Ko kličete na številko 112, povejte:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
   • kakšno POMOČ potrebujete.
Skip to content