GZ KRIŽEVCI

GASILSKA ZVEZA KRIŽEVCI: matična številka: 1155954, davčna številka: 95782788, TR: SI56 1949 1501 4350 693, tel: 02 588-8008, fax: 02 588-8009, e-mail: info@gz-krizevci.si

Predstavitev društev 2022 – posnetek z uradne strani GZ Križevci

 

Predsednik: Denis Čuk            Podpredsednik: Danijel Lesničar

Poveljnik: Miran Ros                 Namestnik poveljnika: Slavko Osterc

Člani NO: Jože Duh, Jelica Ošlaj, Monika Slavič      Član UO: Boštjan Štajner

Predsednik komisije ČLANICE: Milena Korenjak      Predsednik VETERANI: Jože Babič

Tajnica: Rajko Vršič

ZANIMIVOSTI:

Občinsko tekmovanje 2018

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

  1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
  2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
  3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

   Ko kličete na številko 112, povejte:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
   • kakšno POMOČ potrebujete.