PGD BERKOVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1912, danes ima 59 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Berkovci s 145 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Vzorna skrb na preventivnem področju gasilskega delovanja in vzdrževanju gasilske opreme ter infrastrukture, kar nam dokazuje (tudi) na novo prekrit gasilski dom.

PGD BERKOVCI (od 1912)

Predsednik: Franjo Kapun

Poveljnik: Anton Špindler

 Društvo je bilo ustanovljeno 6. januarja 1912, ko je bila ustanovljena Požarna obramba Berkovci pod geslom »KDOR TRPI, NE VPRAŠAMO – KJER GORI, POMAGAMO«. Že naslednje leto je bila kupljena ročna prevozna brizgalna Charmaik iz Češke in še istega leta tudi blagoslovila pred cerkvijo Svetega Jurija ob Ščavnici.

Leta 1928 je ustanovni član Anton Šiško odstopil društvu 40 m2 zemljišča za zidavo gasilskega doma. Leta 1936 je gasilska četa pristopila h gradnji lesenega stolpa za sušenje cevi in opazovanje gorečih petelinov. Leta 1942 je gasilsko društvo po zaslugi Jakoba Kolariča od občine Videm ob Ščavnici dobilo novo motorno brizgalno Rosenbauer 800 l. Zaradi majhnosti in druženja vaščanov je društvo leta 1960 od Otilije Koršak kupilo 28 arov zemljišča s skednjem, kjer so leta 1964 začeli z izkopom temeljev doma, ki je bil sezidan do 12. novembra istega leta. Naslednje leto je 16 tečajnikov za tesarja pod vodstvom Franca Vidmarja naredilo ostrešje in pokrilo gasilski dom.

Leta 1970 je društvo razvilo svoj prvi društveni prapor. Leta 1971 so se pionirji udeležili republiškega tekmovanja v Novi Gorici in osvojili 2. mesto. Leta 1972 je društvo nabavilo novo motorno brizgalno Ziegler 800 l, ki jo je naslednjega leta tudi svečano prevzelo. Pionirji so se še drugič uvrstili na republiško tekmovanje v Hrastniku in osvojili 3. mesto. Ob 70-letnici gasilskega društva je bila odkrita spominska plošča ustanoviteljem društva. Leta 1985 je bil opravljen izkop ter narejen dovoz do gasilskega doma, ki so ga preplastili z asfaltom. Prav tako so leta 1987 pristopili h gradnji petih požarnih bazenov in naslednje leto organizirali proslavo prevzema.

Leta 1992 je društvo pristopilo k ureditvi notranjih prostorov, prav tako so istega leta od Antona Žižka dobili prvo orodno vozilo Ford z vso opremo, ki so ga istega leta tudi prevzeli in namestili strešno sireno. Leta 2001 je društvo pristopilo k popravilu in novemu prekritju ostrešja gasilskega doma. Naslednje leto, ob 90-letnici, je društvo razvilo drugi, novi gasilski prapor. Leta 2003 je sledil prevzem orodnega gasilskega vozila Mercedes Benz 409, ki ga je podaril Franc Krope.

V sklopu občine in evropskih sredstev smo leta 2011 obnovili notranjost gasilskega doma in orodišča, prav tako obnovili fasado doma in sejno sobo. Leta 2019 so bile nabavljene omare za zaščitne obleke. Naslednje leto smo kupili rabljeno orodno vozilo GVV1 Mercedes 414. V letu 2021 je bila kupljena nova muljna črpalka HP 2400 in preplaščeno z novim asfaltom pred gasilskim domom in dovozom. Letos bomo kupili novo motorno brizgalno Magirus Fire 1000 ter jo ob avtu in muljni črpalki tudi svečano prevzeli ob 110-letnici našega društva, ki bo 2. julija 2022.

Skip to content