PGD BUČEČOVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1894, danes ima 78 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Bučečovci s 277 in vas Zasadi s 55 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo je eno redkih, ki si je »upalo« pristopiti k tako zahtevnemu investicijskemu zalogaju kot je izgradnja novega gasilskega doma.

PGD BUČEČOVCI (od 1894)

Predsednik: Vili Stolnik

Poveljnik: Aleš Kolmanič

PGD Bučečovci je odgovorno za požarno varnost in civilno zaščito za območje k.o. Bučečovci in k.o. Zasadi. Prva dokumentirana ideja, da bi v Bučečovcih ustanovili gasilsko društvo, sega v leto 1888. Gasilsko društvo so naši predniki ustanovili leta 1894 kot »Prostovoljno gasilsko društvo v Bučečovcih okraja Ljutomerskega«. Vpis v register v Gradcu je bil opravljen 14. marca 1894. Na lokaciji sedanjega vaško-gasilskega doma je bilo konec 19. stoletja zgrajeno orodišče za ročno brizgalno in opremo gasilcev. Zemljišče je društvu podaril posestnik Franc Žitek.

Uspešno delovanje društva je razvidno iz zapisnika Zveze prostovoljnih gasilskih društev za Ljutomerski okraj leta 1909, kjer je zapisano, da je gasilsko društvo v Bučečovcih opremljeno z veliko brizgalno in dvema malima. Prva svetovna vojna ni pustila posledic na delu društva, saj sta ob 30-letnici delovanja, leta 1924, prav tako dokumentirani dobra oskrbljenost in opremljenost društva.

Med drugo svetovno vojno društvo ni bilo operativno, a po vojni je nadaljevalo s svojim poslanstvom. Ohranila se je vsa stara oprema in se z vojnim plenom, motorno brizgalno »Rosenbauer« in orodno prikolico, še obogatila. Prostorska stiska je bila vzrok, da so leta 1967 porušili staro orodišče in zgradili nov gasilski dom z manjšo dvorano. Zaradi dotrajane opreme za gašenje je bila leta 1988 nabavljena črpalka na traktorski pogon »Creina«.

Leto pred stoletnico društva se je pristopilo h gradnji novega vaško-gasilskega doma. Svojemu namenu je bil svečano predan leta 2005. Prvo orodno vozilo znamke Opel je društvo leta 1997 dobilo v dar iz nemškega mesta Sinzing. Največ zaslug za pridobitev vozila gre takratnemu poveljniku PGD Bučečovci Janezu Senčarju. Z razvojem društva so rasle tudi želje in potrebe po sodobnejši opremi, zato je društvo v letu 2011 nabavilo novo vozilo za prevoz moštva GVM-1 z orodno prikolico.

Zaradi vse bolj zapletenih pogojev gašenja ter zahtev zaščite in reševanja se je v društvu porodila ideja o nabavi orodnega vozila s cisterno. Realizacija ideje je bila uspešno izpeljana leta 2021, ko je bilo vozilo AC16/90 tehnično usposobljeno in predano v operativno uporabo. V društvo je vpeta vsa vas, v njem sodeluje že šesta generacija gasilcev. Dejavnih je več kot 60 članov, ki se urijo od pionirskih do članske operativne enote. Društvo je dobro opremljeno in operativno usposobljeno za delovanje skladno s kategorizacijo društva. PGD Bučečovci je bilo in je še vedno močan povezovalni člen med vsemi vaščani.

Skip to content