PGD ILJAŠEVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 77 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Iljaševci s 240 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo.

PGD ILJAŠEVCI (od 1893)

Predsednik: Zoran Špindler

Poveljnik: Miran Dajčar

Leta 1893 se je v vasi Iljaševci zgodil velik požar, ki je uničil sedem gospodarstev. Prav ta požar je bil povod za ustanovitev društva 15. oktobra 1893. Ustanovitelji društva so bili Ivan Kralj, Matija Slekovec, Matija Šantl, Jože Farkaš, Jernej Farkaš, Jože Saboti, Janez Peršak in Franc Gajser. Za prvega načelnika društva je bil izvoljen Matija Slekovec. Za začetek so vaščani s skromnimi sredstvi kupili najnujnejšo opremo in gasilsko orodje, da so lahko pristopili h gašenju požarov. Leto kasneje (1894) so kupili za tiste čase in razmere najsodobnejšo ročno brizgalno znamke «Kernreiter« z Dunaja. Brizgalno so uporabljali vrsto let, tudi za različna tekmovanja, vaje, danes je še ohranjena in je pravi ohranjeni gasilski eksponat ter še uporabna. Leta 1895 so zgradili gasilski dom, leto pozneje še lesen stolp za ugotavljanje lokacije požarov. Društvo je preživelo prvo in drugo svetovno vojno ter druge spremembe. Ponosni smo, da se je ohranilo nekaj starih zapisov in slik z raznih prireditev.

Leta 1918 je bilo za društvo prelomno leto, kajti po razpadu Avstro-Ogrske in nastanku prve Jugoslavije je društvo delo nadaljevalo v Dravski banovini. Tudi druga svetovna vojna je društvu pustila posledice in je komaj preživelo. Leta 1964 je društvo kupilo prenosno motorno brizgalno znamke »Rosenbauer« od GD Apače. Leta 1974 je bil zgrajen nov gasilski dom, ki še danes stoji na istem mestu. Nabavljena je bila nova motorna brizgalna znamke »Ziegler«. Sredstva in pomoč pri gradnji in drugih delih so prispevali vaščani. Velike zasluge za nove pridobitve gredo takratnemu predsedniku Antonu Petovarju.

Pravi razcvet se je začel od leta 1984 naprej, ko so začeli nabavljati gasilsko opremo, vozila, obleke … Društvo se je pred leti pobratilo z gasilskim društvom Žalec. Gasilski dom je bil obnovljen leta 1993 ob 100-letnici delovanja društva. Vse do danes se je v društvu veliko zgodilo in naredilo. Od nabave vozil, opreme, sodelovanja na različnih tekmovanjih z mladino in operativo, ki so zelo uspešna, do raznoraznih obletnic in prireditev. Največja želja je, da bodo naše mlajše generacije peljale društvo naprej, kakršno je sedaj, da ne propade. A te bojazni ni, saj lepo sodelujemo z mladino.

Skip to content