PGD KLJUČAROVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1892, danes ima 209 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Ključarovci s 389 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej so aktivni na področju predstavljanja gasilske zgodovine in so eni redkih – stalnih organizatorjev tekmovanj s starimi gasilskimi brizgalnami.

PGD KLJUČAROVCI (od 1892)

Predsednik: Denis Čuk

Poveljnik: Bojan Prijol

 Začetek prostovoljnega gasilstva v Ključarovcih sega v leto 1891, ko je 2. decembra 1891 potekal ustanovni občni zbor, na katerem so sklenili, da se v Ključarovcih ustanovi samostojno gasilsko društvo. Na temelju sklepa občnega zbora so poslali prošnjo za registracijo društva v Gradec, ki je bila kar dvakrat zavrnjena. Vztrajnosti ustanovitelja velja velika zasluga, da je bilo društvo kasneje uspešno registrirano in je leta 1892 začelo z delovanjem. Na pot prostovoljnega gasilstva so se podali odločno in z jasnimi cilji. Za delovanje je bila potrebna tudi primerna oprema ,zato so ustanovitelji leta 1893 z lastnimi sredstvi v Ljubljani kupili za takratne razmere eno izmed najsodobnejših ročnih brizgaln, ki jo društvo še vedno hrani. Do Celja so jo pripeljali z vlakom in naprej s konjsko vprego. Leta 1894 so zgradili še prvi leseni gasilski dom.

Z okupacijo je bilo društvo finančno in materialno uničeno. Ponovno je zaživelo z osvoboditvijo leta 1945. V letih 1952 in 1953 so s pomočjo vaščanov zgradili nov gasilski dom, ponos društva je bila takrat zelo dejavna ženska desetina, ki je dosegala lepe uspehe na tekmovanjih. 70. obletnico obstoja so obeležili s  spominsko ploščo z imeni ustanoviteljev in zaslužnih članov, ki so jo izobesili na gasilski dom. V naslednjem letu so s podporo vaščanov in organizacij kupili avtomobil »Wylus«, nato še malo motorno brizgalno »Savica«. Leta 1970 so razvili svoj gasilski prapor. Članstvo je z leti naraščalo in tako je društvo leta 1992 ob svoji 100. obletnici štelo že 204 člane, od katerih je bilo 12 dejavnih operativnih članov, 10 članov starejše in 10 mlajše pionirske čete. 100. obletnico so obeležili obnova gasilskega doma, nova gasilska oprema in prevzem v gasilske namene preurejenega rabljenega avtomobila Cimos Citroën.

V naslednjih letih je društvo naredilo pomembne premike na področju izobraževanja, ki je poleg gasilske opreme eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega delovanja društva. Leta 2008 se je po nekajletnem premoru ponovno bila ustanovljena ženska A desetina, ki je v naslednjih letih na občinskih tekmovanjih dosegala rezultate, ki so prinašali odličja, leta 2015 je posegla po samem vrhu in tam ostala nadaljnja tri leta. Tako so se tudi njihovi mentorji, člani A, ponovno zbrali, resno sodelovanje in delo je prineslo želene rezultate leta 2011, ko so prvič postali občinski prvaki in naslov obranili tudi prihodnje leto. Niti malo za uspehi ključarovskih članskih desetin ne zaostajajo pionirji in mladinci, ki si med svoje dosežke štejejo naslov občinskih prvakov ter občinskih in regijskih prvakov kviza gasilske mladine, ki mladim nudi temeljna znanja o gasilstvu. Zavedanje v moč znanja, spretnosti in veščin za opravljanje svojega poslanstva vodi k težnji in skrbi za dobro izobražene in usposobljene ključarovske gasilke in gasilce, ki segajo po vedno višjih činih in širokem naboru pridobljenih specialnosti. Slednjemu sledi tudi zagotavljanje ustrezne gasilske opreme, kot so moške in ženske ognjevarne obleke, izolirni dihalni aparati, potopna črpalka, kot prvo v Gasilski zvezi Križevci ključarovsko  gasilsko društvo razpolaga s tremi zaščitnimi oblekami za zaščito pred sršeni. Spremembe so zleti potekale tudi v upravnem odboru, ki se je precej »pomladil« in takrat veljal za enega izmed najmlajših v križevski gasilski zvezi.

V nadaljnjih letih je društvo z mlado in ambiciozno ekipo odločno stopalo na pot razvoja in uspešnega delovanja. Ob 120. obletnici so slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo GV-V1, ki so mu leta 2020 ob bok postavili še rabljeno, a s strani članov društva v celoti obnovljeno vozilo GVM-1. V operativne vrste so odločno začele stopati tudi ženske, ki danes zapolnjujejo devet mest v vrsti 21 operativno usposobljenih gasilcev. PGD Ključarovci šteje 238 članov in upamo si trditi, da glede na kategorizacijo društvo razpolaga s sodobno, ustrezno in raznoliko opremo, odlično usposobljeno in izobraženo operativno linijo, ki svoje znanje in izkušnje uspešno prenaša svojim naslednikom.

Skip to content