PGD KOKORIČI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 120 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Kokoriči s 142 in Berkovski Prelogi s 44 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti športno aktivnost gasilk in »zmerno« uspešno moško desetino ter posebej v zadnjem času tudi investicijska vlaganja v gasilsko infrastrukturo.

PGD KOKORIČI (od 1893)

Predsednica: Jožefa Vrbančič

Poveljnik: Slavko Ostrc

Za slučaj nesreče, kar Bog nas varuj,
srčnost gasilca ne vpraša se kje.
Prijatelj, sovražnik, vsejedno mu je,
če vidi nesrečo, z naglico gre.
Pomagal in rešil, kar mogoče mu je.

Ta pesem je prvi zapis naših prednikov ob ustanovitvi društva v kroniki društva.

KDO TRPI, NE VPRAŠAMO, KJE GORI, POMAGAMO. Pod tem geslom je bilo 6. januarja 1893 ustanovljeno gasilsko društvo Kokoriči. Še istega leta je bila nabavljena ročna brizgalna in narejeno leseno orodišče za orodje in opremo. V letih 1909 in 1912 sta bili nabavljeni še dve ročni brizgalni. Na začetku svojega delovanja je naše društvo do ustanovitve drugih društev pokrivalo večji del Ščavniške doline, in sicer od sv. Jurija ob Ščavnici vse do Cezanjevcev. Po končani drugi svetovni vojni je bilo gasilstvo treba na novo organizirati. Vodstvo so prevzeli mladi člani in tako se je leta 1953 začela gradnja gasilskega doma, ki je bil dokončan leta 1958 in ob 65-letnici društva predan v uporabo. Leta 1963 je bila kupljena motorna brizgalna Savica in sedem let pozneje brizgalna znamke Ziegler z večjo zmogljivostjo. V letu 1982 smo razvili svoj prvi društveni prapor, dve leti kasneje smo pristopili k nakupu gasilskega kombija. S prostovoljnimi delovnimi akcijami v letu 1986 smo pristopili k izkopu treh vodnih zajetij, ki so bila končana v letu 1987.

Družina Ivanjšič-Copot nam je v letu 1996 podarila del zemljišča in tako smo pristopili k dozidavi orodišča in sanitarij. Pridobili smo tudi prostor, ki nam služi kot pisarna. Leta 2003 nam je PGD Kranjska Gora podarilo gasilsko vozilo International GVC 16/12, ki nam je dobro služilo vse do leta 2010. Sredi poletja 2004 nas je doletela nesreča, saj je zaradi neurja padlo drevo na gasilski dom. Škodo smo zasilno sanirali, naslednje leto smo celotno ostrešje pokrili z novo kritino. Leta 2008 je bila podana pobuda za nabavo novega gasilskega vozila. Na osnovi sklepa Občnega zbora se je začelo pobiranje prispevkov po vasi Kokoriči in Berkovski Prelogi, pozneje še širše po požarnem okolišu. S pomočjo občine, Uprave RS za zaščito in reševanje, botrov, sponzorjev, donatorjev ter v večjem delu nas vaščanov in drugih občanov smo leta 2010 predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo GVC 16/25 z vso potrebno opremo.

Imeli smo novo vozilo, vendar garaža za vozilo v obstoječem gasilskem domu ni bila primerna, zato smo pristopili k izgradnji nove v izvedbi prizidka k obstoječemu gasilskemu domu. Zgrajena je bila v letu 2012 in dokončana v letu 2013. V tem letu smo pred 120. obletnico društva dokončali pisarno v zgornji etaži nad orodiščem in obnovili celotno zunanjo podobo gasilskega doma. Ker smo bili društvo z najstarejšim gasilskim praporom v Gasilski zvezi Križevci, smo v letu 2015 pristopili k nabavi novega gasilskega prapora.

Po tem letu je bila naša velika želja še nabava moštvenega vozila. Z vztrajnim pobiranjem starega železa in vsemi drugimi prispevki nam je kljub težkim koronskim časom leta 2020 uspelo moštveno vozilo postaviti v gasilski dom. Poleg vsega naštetega člani društva skrbimo za vzdrževanje opreme in orodja. Veliko pozornosti se vsa leta posveča izobraževanju članstva. Tako je operativni sestav društva sposoben pravilno ukrepati ob morebitnih požarih in drugih nesrečah, kar jim tudi ob intervencijah v celoti uspeva. Poleg pokrivanja terena vasi Kokoriči in Berkovski Prelogi je društvo kot nosilec III. požarnega okoliša zadolženo še za pokrivanje celotnega terena III. Požarnega okoliša in za zagotavljanje požarne vode z GVC 16/25 še v drugih dveh požarnih okoliših. Ponosni smo tudi na delo članov in starejših gasilcev, ki se jim je večkrat uspelo prebiti na regijsko tekmovanje. Članice in gasilska mladina so se večkrat udeležili tudi državnega tekmovanja. Naj omenim še to, da PGD Kokoriči združuje dve vasi; Kokoriči in Berkovski Prelogi. Obe vasi skupaj štejeta samo 54 hišnih številk. V društvo je trenutno vključenih okrog 170 članov, od katerih vsak po svojih možnostih prispeva delček k razvoju društva.

Skip to content