PGD KOKORIČI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 120 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Kokoriči s 142 in Berkovski Prelogi s 44 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti športno aktivnost gasilk in »zmerno« uspešno moško desetino ter posebej v zadnjem času tudi investicijska vlaganja v gasilsko infrastrukturo.

Predsednik: Jožica Vrbančič

Poveljnik: Slavko Osterc