PGD KRIŽEVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1891, danes ima 150 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Križevci s 489 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Velik izziv za društvo bo predstavljala možnost, da se operativno »prekvalificirajo« na nivo tretje kategorije. Za kaj takega bo potrebno veliko dela na infrastrukturi, usposabljanja operative, opreme – denarja.

PGD KRIŽEVCI (od 1891)

Predsednik: Tonček Ivančič

Poveljnik: Primož Škrget

Uradna ustanovitev društva PGD Križevci sega v leto 1891, ko je društvo dobilo uradno potrdilo o  registraciji v Gradcu od Avstro – ogrskega cesarstva. Ob ustanovitvi je društvo štelo 33 članov. Ustanovitelji so bili zelo napredni, saj so se zavedali, da ustanovitev društva brez potrebne opreme ne more delovati. Novembra 1892 so nabavili prvo ročno brizgalno z opremo. Tega leta so postavili tudi gasilski dom na posestvu Vrbnjakovih.

Društvo kot tako je vedno stremelo k napredku. Čeprav so določene vasi izstopile iz skupnega društva in so ustanavljale lastna, je društvo leta 1931 nabavilo prvi rabljen avtomobil znamke FIAT s 14 sedeži za potrebe moštva in istočasno naročilo novo motorno brizgalno. Leta 1941 so izvedli elektrifikacijo gasilskega doma. Vojna je poleg ruševin zapustila številne praznine. Prazna so ostala številna mesta požrtvovalnih gasilcev, prazen je bil tudi prostor v gasilskem domu, kjer je prej ponosno domoval gasilski avtomobil. Tako so leta 1953 nabavili avtomobil, ki sicer ni bil nov, a so z njim uspešno sodelovali v požarih.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so v društvu začeli razmišljati o gradnji novega doma. Zaradi pomanjkanja sredstev  so se povezali s čebelarskim društvom, izvedli so odkup zemljišča in začeli z gradnjo doma. Leta 1983 so nabavili novo orodno vozilo znamke TAM 75 in novo prenosno motorno brizgalno. Po letu 1991 so intenzivno pristopili k obnovi opreme, prostorov in večanju članstva. V letih od 2000 do 2010 je bil zgrajen prizidek h gasilskemu domu, nabavili so rabljeno avtocisterno Zastava s 3000 litri vode. Uredili so lastniško razmerje s čebelarskim društvom, zamenjali kritino, izvedli zamenjavo stavbnega pohištva, pristopili k ureditvi okolice, se priklopili na kanalizacijsko omrežje ter nenehno skrbeli za podmladek in usposobljenost društva.

Leta 2014 je v garažo gasilskega doma prispelo novo vozilo GV-1 VW Crafter z nadgradnjo Rosenbauer. Leto pozneje je društvo s pomočjo Občine Križevci zamenjalo vozilo Zastava z novejšim vozilom GVC 24/50 TAM 190 4×4. Prav tako so v društvu že dlje časa razmišljali o nabavi vozila GVM, tako se je pokazala priložnost leta 2020, ko so od pobratenega  društva PGD Šentilj pri Velenju odkupili vozilo GVM Renault Master.

Društvo trenutno razpolaga s 150 člani. Dejavno deluje z operativo, ki skrbi za požarno varnost v vasi Križevci in se udeležuje raznih prireditev v domači gasilski zvezi Križevci in izven meja občine. V zadnjih letih svojega delovanja je društvo doseglo nov mejnik, saj je v letu 2021 obeležilo 130 let delovanja. Da prostovoljno gasilsko društvo lahko optimalno deluje, je odvisno predvsem od volje in dela prostovoljcev. Kljub današnjemu hitremu tempu življenja dokaj mlad upravni odbor pod vodstvom predsednika Tončka Ivančiča uspešno skrbi za nemoteno delovanje društva, za operativno pripravljenost in prenašanje svojega znanja na mlade ter ves čas stremi k posodobitvam opremljenosti društva in gasilskega doma.

Skip to content