PGD LOGAROVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1934, danes ima 183 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Logarovci s 289 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in starejšo GVC. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti vsestransko aktivnost in homogenost članstva.

Predsednik: Mario Dajčar

Poveljnik: Marjan Kolar