PGD LOGAROVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1934, danes ima 183 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Logarovci s 289 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in starejšo GVC. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Posebej velja izpostaviti vsestransko aktivnost in homogenost članstva.

PGD LOGAROVCI (od 1934)

Predsednik: Mario Dajčar

Poveljnik: Marjan Kolar

 Društvo je bilo ustanovljeno leta 1934 na pobudo pripravljalnega odbora v sestavi: Anton Filipič, Jožef Kosi in Franc Žunec. Poleg omenjenega iniciativnega odbora so ustanovni člani društva bili še: Anton Filipič (kmet), Jožef Kosi (kovač), Ludvik Jaušovec (kmet), Franc Žunec (mlinar), Janko Marinič (kmet), Franc Mavrič (kmet), Alojz Loparnik (žagač), Avgust Rajh (kmet), Franc Stajnko (kmet), Mihael Vražič (kmet), Viktor Zmazek (mizar) in Franc Kolar (čevljar). Društvo je hitro po ustanovitvi začelo z razmišljanji o nabavi prve, takrat še ročne brizgalne, in o postavitvi gasilskega doma. Obe želji so delovni in zagnani, kot so bili, tudi uresničili. Nabavili so ročno brizgalno, ki jo je že leta 1954 zamenjala prva motorna brizgalna znamke Savica ter graditi se je začel sprva majhen, a do današnjih dni velikokrat razširjen in obnovljen vaško-gasilski dom.

V zgodovini društva so se zvrstili naslednji predsedniki: Anton Filipič, Anton Štuhec, Franc Stajnko, Alojz Loparnik, Anton Luknjar, Jože Jaušovec, Zvonko Prelog, Franc Vidnar, Jakob Majcen, Jože Vidnar, Branko Kolar, Štefan Kous, Zvonko Štuhec, Franc Žnidarič, Zvonko Sodec, Milan Majcen, Jože Babič in Blaž Štuhec ter naslednji poveljniki: Jožef Kosi, Mirko Babič, Anton Sodec, Anton Štuhec, Janez Bohanec, Vlado Štuhec, Milan Majcen in Marjan Kolar.

Trenutno društvo šteje 156 članov, od tega 15 usposobljenih operativcev. Usposabljanje za uporabo dihalnih aparatov so opravili: Dušan Mavrič, Silvo Tratnjek in Bojan Vidnar. Najvišji čin v društvu ima tov. Marjan Kolar (VGČ 2. stopnje). V zadnjem času se občinskih prvenstev in drugih tekmovanj udeležuje osem do deset desetin v vseh kategorijah (pionirji, mladinci, člani A, člani B, članice A, veterani in veteranke). Leta 2020 sta se članski desetini (ženska in moška) udeležili mednarodnega tekmovanja na Madžarskem, kjer sta zasedli vidnejša mesta. Vidnejše uvrstitve dosegajo tudi pionirji in mladinci, tako da se za prihodnost društva ni bati. Društvo trenutno razpolaga z naslednjo gasilsko opremo: gasilskim vozilom GVV1, gasilskim vozilom GVM-kombi, gasilsko avto cisterno, motorno brizgalno, kompletno zaščitno opremo z dihalnimi aparati za »dihalce.«

Skip to content