PGD LUKAVCI

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, danes ima 77 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Lukavci s 358 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. V društvo poteka generacijska menjava operativnega članstva in upamo lahko, da se bodo »novinci« do proslavljanja 110 letnice društva vpeljali v delo.

PGD LUKAVCI (od 1892)

Predsednik: Srečko Duh

Poveljnik: Roman Štih

 Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1892 kot Prostovoljna požarna bramba v Lukavcih na Murskem polju. Takoj so začeli z dejavnostmi za nabavo osnovnega orodja za gašenje, saj je bilo v tistih časih letno tudi pet in več požarov v vasi. Že v letu 1934 jim je uspelo vprežno brizgalno zamenjati z avtom znamke Austrodaimler, ki so ga opremili s črpalnim agregatom in orodjem. Uporabljali so ga tudi za prevoze bolnikov. V letu 1941 so prevzeli takrat najsodobnejšo motorno brizgalno znamke Rosenbauer. Pridni in požrtvovalni gasilci so leta 1957 prevzeli nedograjeni zadružni dom, ga dokončali in uradno leta 1958 na svečani otvoritvi prevzeli za gasilski dom. S tem so pridobili dvorano, garaže in druge potrebne prostore za delovanje društva. V letu 1969 so prevzeli in razvili svoj prvi prapor.

V letu 1974, ob 100-letnici prvih kasaških dirk v Sloveniji, je bilo PGD Lukavci organizator velikega slavja, ki je privabilo ogromno obiskovalcev. Ob tej priložnosti je bila tudi otvoritev lesenega obeležja, kipa, ki simbolizira povezanost konja in človeka. Za večjo uporabnost dvorane so v letu 1981 začeli z izgradnjo prizidka, v katerem so pridobili oder in prostore za garderobe. Za uspešnejše spopadanje s požari so v letu 1985 nabavili priklopno cisterno s črpalko znamke Creina. Ob tem so posvečali tudi veliko pozornosti vzgoji mladih in tako je pionirska ekipa PGD Lukavci pod mentorstvom Vekoslava Novaka na državnem prvenstvu v Ribnici na Dolenjskem leta 1987 dosegla drugo mesto v državi.

Uspešno delo v gasilski organizaciji je bilo kronano leta 1988 z nakupom novega orodnega vozila TAM 80 T50. Stoletnica ustanovitve društva je bila obeležena 4. julija 1993, ko je bila pred gasilskim domom proslava z izjemno organizacijo in udeležbo. Istega leta je bila nabavljena tudi nova motorna brizgalna Ziegler, ki je po 50 letih nadomestila dobro staro črpalko Rosenbauer, ki je postala muzejski eksponat. Vzdrževanje gasilskega doma je zahtevalo nenehna vlaganja, tako da je bilo treba obnoviti tudi vso električno inštalacijo, ob tem je bila še urejena zunanja razsvetljava. Pred proslavo 110-letnice društva v letu 2003 je bila to spet pomembna delovna zmaga.

Osrednja občinska proslava ob 130-letnici konjskih dirk na Slovenskem je bila v organizaciji PGD Lukavci in je potekala 11. septembra 2004 v Lukavcih. Sanacija gasilskega doma se je zopet izvajala v letu 2010 in 2011, ko so bila s pomočjo občine Križevci pridobljena tudi evropska sredstva in na gasilskem domu Lukavci so bili prenovljeni streha, vsa okna in vrata, fasada ter notranjost. Tako je bila proslava ob 120-letnici v letu 2013 še slovesnejša ob zavedanju, da se v slogi in medsebojni pomoči lahko naredi izjemno veliko. Kot že omenjeno, je bil prvi prapor razvit v letu 1969, drugi leta 2002, vendar je slednji v letu 2015 zgorel v požaru avta. Zato ga je društvo v letu 2019 nadomestilo z novim. Tudi stari gasilski avto je odslužil in v letu 2018 je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo GV-V1 Iveco z vso opremo po tipizaciji. S tem se je operativna moč gasilcev bistveno povečala, saj je možno hitro posredovanje z vodo kjer koli. Tudi osebni zaščitni opremi se posveča precej pozornosti, zato se le-ta sproti obnavlja in dopolnjuje.

V letu 2019 in 2020 so se vlaganja v vzdrževanje gasilskega doma nadaljevala, saj je bilo izvedeno infra ogrevanje dvorane ter kompletna prenova in obnova obstoječih sanitarij. Poudariti je treba, da se je za uspešno delo društva treba zahvaliti vsakokratnemu vodstvu, entuziazmu članov in osveščenim vaščanom, ki nesebično podpirajo delo društva. Strokovnost naše GZ Križevci in posluh občine to dopolnjujeta v zmagovalno celoto. Dokler bodo vsi ti elementi prisotni, bo gasilska dejavnost na našem področju imela vedno lepe obete.

Skip to content