PGD STARA NOVA VAS

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1905, danes ima 207 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Stara Nova vas in Dobrava. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo je konstantno uspešno in ne doživlja velikih nihanj v delovanju.

PGD STARA NOVA VAS (od 1905)

Predsednik: Boštjan Šteiner

Poveljnik: Andrej Žnidarič

Prvi začetki PGD Stara Nova vas segajo že v leto 1905. Takrat je nekaj napredno mislečih vaščanov uresničilo idejo o požarni obrambi in organiziralo prostovoljno gasilsko četo Stara Nova vas. V gasilsko četo se je včlanilo 14 članov ustanoviteljev. 8. septembra 1906 leta je potekal zbor te čete. Na zboru so bila med drugim sprejeta tudi slovenska pravila. Leta 1907 jih je namestništvo v Gradcu tudi potrdilo. Leta 1907 je bila že izvedena organizacija za nabavo nove ročne gasilske brizgalke in priprave za izgradnjo orodišča. Leta 1910 je bila nabavljena ročna brizgalna, in sicer z denarno podporo krajanov in tudi takratnih krajevnih oblasti. Istočasno so začeli graditi gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 1911. Leta 1930 so na orodišče zgradili požarni stolp, ki je služil sušenju cevi in orientaciji ob požarih. Nato so leta 1937 nabavili novo motorno prenosno brizgalno.

V času druge svetovne vojne je gasilsko društveno delo zamrlo. Nastopilo je eno izmed najtežjih obdobij za društvo. Po prihodu nemškega okupatorja 6. aprila 1941 je moralo društvo veliko žrtvovati, saj so nemški osvajalci izkoriščali orodišče in našo opremo, ki se je seveda med tem uničila in potrebna je bila nabava nove. Napočil je dolgo in težko pričakovani čas, čas osvoboditve, 15. maj 1945. Potrebno je bilo veliko dela in truda, da se je gasilsko društvo znova postavilo na noge. Prva skrb domačih gasilcev je bila oskrba z vodo pri gašenju požarov, zato so začeli graditi vodne bazene. Kasneje so ob izgradnji vodovoda za dodatno varnost poskrbeli hidranti. Prvo večjo prenosno brizgalno je domače gasilsko društvo nabavilo leta 1962, za katero so denarna sredstva prispevali vaščani.

Človeške želje so neskončne. Tako je bila ena izmed največjih želja zgraditi nov sodobnejši gasilski dom. Tako se je leta 1973 začela gradnja dvorane in nato leta 1974 gradnja gasilskega doma z garažo. Aprila 1976 so priredili svečano preselitev brizgalne in orodja iz starega gasilskega doma v novega. Leta 1984 se je k dvorani dogradil še oder. Ob asfaltiranju vaških cest so isto leto na pobudo gasilskega društva asfaltirali celoten parkirni prostor pred vaško-gasilskim domom. Svoje prvo orodno gasilsko vozilo TAM smo decembra 1996 kupili od prijateljskega društva Zlatoličje. Leta 2004 je naše društvo nabavilo novi prapor in temu primerno izvedlo tudi svečan prevzem. V veliki meri so nam sredstva prispevali vsi vaščani in seveda tudi nekateri sponzorji in podporniki. V naslednjih letih so se začela opravljati obnovitvena dela na gasilskem domu. Prekrita je bila streha, urejena so bila tla v dvorani, fasada, zamenjana so bila okna, narejena so bila centralna, zunanja igrala in obnovljene so bile tudi sanitarije. A ker leta nikomur ne prizanašajo, se je enako zgodilo tudi našemu orodnemu vozilu. Zato se je odbor odločil, da gre v nabavo novega vozila. Tako smo leta 2015 prevzeli povsem novo vozilo GV-1 znamke Renault. Brez pomoči vaščanov seveda tega nakupa ne bi mogli opraviti. Isto leto je društvo praznovalo tudi svojo 110-letnico obstoja. V društvu se dela tudi veliko z mladino. Zaradi prevozov mladine na tekmovanja je društvo leta 2019 prevzelo tudi vozilo za prevoz moštva GVM, ki ga je kupilo od PGD Zg. Bitnje.

Leta 2020 nas je prizadela epidemija COVID-19, ki je delo društva otežila. Na srečo zaradi nekaterih posameznikov to ni preprečilo, da bi istega leta na zadnji strani gasilskega doma postavili nadstrešek. S tem so se začela tudi pripravljalna dela za prekrivanje dvorane, ki so se v celoti izvedla leta 2021. Velik zalogaj so bila tudi obnovitvena dela dvorane, ki se sedaj kaže v novi opravi. A dejavni nismo samo v obnovitvenih delih, ampak tudi v organizaciji tekmovanj, miklavževanju, kresovanju ob prvem maju, postavljanju »majpana«, vsakoletnega pobiranja starega železa … V vseh teh letih se je v društvu veliko članov odločilo za delo v operativi. Tako smo lahko v primeru nesreč in požarov brez skrbi, saj imamo kader, ki je zelo dobro izobražen. Požarno varnost zagotavljamo za dve naselji, in sicer za Staro Novo vas in Dobravo. Danes naše društvo šteje 207 članov, na kar smo zelo ponosni.

Več o društvu >>>

Prispevki o delovanju prostovoljnih gasilskih društev >>>

Skip to content