PGD VUČJA VAS

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1914, danes ima 90 članov. Skrbijo za požarni okoliš, ki ga predstavlja vas Vučja vas s 258 prebivalci. Posedujejo gasilsko opremo, ki je določena za PGD prve kategorije in najnovejšo GVC v občini. Prav tako so tudi dobro strokovno usposobljeni za navedeno kategorijo. Društvo v zadnjem desetletju doživlja izreden vzpon še posebej na tekmovalnem področju. Zaželimo jim lahko le, da bodo ta tempo kar se da dolgo vzdržali.

PGD VUČJA VAS (od 1914)

Predsednik: Matic Prelog

Poveljnik: Branko Zaplata

Vučja vas naj bi se prvotno imenovala Volčinja ves (po županu Volčinu), medtem ko prve omembe kraja segajo v leto 1265 z imenom Wultschinsdorf, leta 1824 tudi Wolfsdorf. Na jugu Vučje vasi stoji zgradba iz leta 1906, kjer je bila ustanovljena dvorazredna šola. Leta 1975 je strokovna komisija ugotovila, da je zgradba zaradi statike neprimerna za izvajanje pouka. Zato je bila v neposredni bližini »stare šole« dve leti pozneje zgrajena montažna šola s tremi razredi in oddelkom za predšolske otroke.

Objekt stare šole je takratna Občina Ljutomer v letih 1990 do 1993 preuredila v stanovanjski blok. Sočasno so gasilci prizidali nov vaško-gasilski dom. Zaokrožena celota z nogometnim igriščem je še dandanes prostor druženja vseh generacij v vasi.

PGD Vučja vas je bilo ustanovljeno leta 1914. Pobudo za ustanovitev so dali: Franc Cvetko, Anton Heric, Anton Kardinar, Alojz Bohanec in Jožef Lebar. Kljub temu, da je vihrala vojna, so leta 1915 zgradili gasilski dom oziroma »skladišče za orodje«, kot so ga takrat poimenovali.

Vojni in povojni časi so bili težki, zato so vaščani Vučje vasi vrsto let vlagali izjemne napore za obstoj in delovanje društva. Med drugim so po občini več let pobirali zrnje, ki je takrat veljalo kot prostovoljni prispevek. Zrnje so ob ugodnem času unovčili. Napori in številne dejavnosti so se prenašali iz generacije v generacijo.

Novejša zgodovina našega društva se je nekako začela pisati z letom 1988, ko je mesto predsednika društva prevzel Branko Ostrc. Društvo je med vaščani izvedlo anketo glede izgradnje novega gasilskega doma in že naslednje leto je bilo na skupnem sestanku vaščanov in predstavnikov takratne Občine Ljutomer dogovorjeno, da se nov gasilski dom zgradi kot prizidek k propadajoči šoli. Šolo naj bi občina preuredila v stanovanja.

V letu 1990 je bilo opravljeno rekordno število delovnih ur v zgodovini delovanja društva: 3.493 ur. Za pridobivanje finančnih sredstev je društvo organiziralo tudi Srečanje narodno-zabavnih ansamblov SV Slovenije pod okriljem domačina Milana Lebarja ml. in povezovalca Jožeta Lebarja-Juža. Svečano odprtje vaško-gasilskega doma je potekalo leta 1993. V zaključnem poročilu gradnje vaško-gasilskega doma z dne 5. februarja 1994, ki ga je sestavil predsednik gradbenega odbora Jože Paldauf, je razvidno, da je bilo v treh letih opravljenih kar 8.411 delovnih ur.

Ena izmed najuspešnejših zgodb se je začela leta 1995, ko je PGD Vučja vas poleg Srečanja narodno-zabavnih ansamblov v mesecu avgustu organiziralo prvo Vlečenje vrvi čez reko Muro pri kroškem brodu. S to prireditvijo se je v društvu odprlo novo poglavje dela in organiziranja prireditve, ki se je ohranila vse do jubilejne 25. obletnice leta 2019. Vsekakor ne moremo mimo izjemnih rezultatov, ki jih dosega naša »vučenska« mladina. Predvsem po zaslugi nekaterih posameznikov mladi vsaj občasno odložijo elektronske naprave in se zberejo v (ali ob) gasilskem domu na gasilskih vajah. Pionirji, mladinci in pripravniki so zadnja leta stalni udeleženci občinskih, regijskih in državnih tekmovanj ter nas razveseljujejo z vrhunskimi dosežki, ki jim ni videti konca. Izredno smo zadovoljni in hvaležni, da se nam v PGD Vučja vas za prihodnost ni treba bati.

Skip to content