Občinska priznanja

 Občinska priznanja za leto 2021

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Igor Paldauf, Vučja vas 37 – za vzpostavitev lastne blagovne znamke, inovativni pristop na področju kmetovanja, povezovanja lokalnih ponudnikov in za promocijo Občine Križevci v Sloveniji in tujini.

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Zvonko Osterc, Križevci 12 – za izjemne doseške na področju kasaškega športa v Sloveniji in tujini.
 • Boštjan Šteiner, Stara Nova vas 42a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva, športa in rdečega križa.
 • Bojan Vidnar, Logarovci 39b – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva, športa in številne aktivnosti v smeri izboljšanja podobe domačega kraja.

Častni občan Občine Križevci:

 • mag. Pavel Šerc, Križevci – za uspešno prizadevanje za ustanoitev Občine Križevci


Občinska priznanja za leto 2020

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Maksimiljan Lebar, Vučja vas 1a – za življenjsko delo na področju razvoja ljubiteljske kulture in aktivno dolgoletno delo v lokalni skupnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Martin Koroša, Križevci 50a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, civilne zaščite, prostovoljstva in športa
 • Miran Jurkovič, Kokoriči 27 – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in številnih aktivnosti v smeri izboljšanja podobe domačega kraja
 • Srečko Bohanec, Stara Nova vas 18a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in športa


Občinska priznanja za leto 2019

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Andrej Weis, Iljaševci 13 – za dolgoletno uspešno delo na področju gasilske dejavnosti in prostovoljno športno udejstvovanje ter prispevek na področju lokalne samouprave

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Janez Šrajner, Stara Nova vas 16 – za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Majda Vrbnjak, Ključarovci  7c– za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Manica Sušec, Boreci  31 – za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture

Občinska priznanja za leto 2018

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Slavko Jelen, Lukavci 2 – za izjemen napredek na področju podjetništva in nadaljevanja tradicije kmetovanja ter za številne aktivnosti na področju prostovoljstva

Pisno priznanje občinskega sveta Občine Križevci:

 • Slavko Ostrc, Kokoriči 25 – za velik prispevek na področju razvoja gasilstva in za vsestransko aktivnost  na področju prostovoljstva
 • Milica Hamler, Vučja vas 43a – za uspešno vodenje Društva upokojencev Križevci pri Ljutomeru in za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Silva Duh, Boreci 44b – za dolgoletno in uspešno vodenje Krajevne organizacije Rdečega križa Boreci ter za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva

Občinska priznanja za leto 2017

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Folklorna skupina KUD Križevci, za prispevek k ohranjanju starih plesov in kulturne dediščine

Pisno priznanje občinskega sveta Občine Križevci:

 • Jernej Zupančič Križevci pri Ljutomeru, za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 


Občinska priznanja za leto 2016

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Kulturno društvo Križevski rogisti, za uspešno delo na področju lovske glasbene dejavnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Vekoslav Novak, stanujoč Lukavci 70a za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja
 • Alojz Marinič, stanujoč Berkovski Prelogi 7a za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja
 • Branko Petovar, stanujoč Stara Nova vas 34 za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 • Dr. Sabina Kolbl, rojena: 9. aprila 1982, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Nina Pirher, rojena: 25. februarja 1982, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Matej Štuhec, rojen: 28. novembra 1985, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Aleš Kolmanič, rojen: 23. junija 1983, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Sara Zamuda, naj prostovoljka Slovenije v kategoriji do 19 let

Prejemniki občinskih priznanj 2016

 


Občinska priznanja za leto 2015

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Osnovna šola Križevci– za uspešno delo na področju vzgoje, izobraževanja in obšolskih dejavnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Silvester Lovrenčič, roj. 27.12.1942, Stanujoč Lukavci 10a, 9242 Križevci, za velik prispevek k razvoju kinologije,
 • PGD Bučečovci – za uspešno delo in ohranjanje tradicije
 • Športno društvo Ključarovci – za uspešno organizacijo športih, kulturnih in družabnih prireditev.

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 • Robert Jurak, za izjemne dosežke na kulturno umetniškem področju.

Prejemniki občinskih priznanj 2015


Občinska priznanja za leto 2014

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Feliks Mavrič, Križevci 52a – za uspešno delo na področju ustanovitve, vodenja in razvoja občine Križevci

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Jožef Lupša, Kokoriči 26 a – za velik prispevek k razvoju vasi in za številne dejavnosti na področju gasilstva
 • Športno društvo Križevci – za uspešno delovanje na različnih področjih športa in organiziranja dogodkov

Prejemniki občinskih priznanj 2014


Občinska priznanja za leto 2013

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Marko Budja, Ključarovci 5a – za uspešno delo na vseh področjih društvenega in osebnega delovanja ter odnosov

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Franc Kolbl, Berkovci 14a – za požrtvovalno delo v gasilstvu
 • PGD Iljaševci – ob 120 letnici delovanja na področju zaščite in reševanja v občini Križevci
 • Daniel Šijanec, Bučečovci 17 – za požrtvovalno delo v gasilstvu in na področju Športa

Priznanje župana:

 • Aleš Ivanuša, Boreci – za vrhunske plesne dosežke v Breakdancu v državnem, evropskem in svetovnem merilu
 • Tanja Vrbnjak, Ključarovci – za vrhunske dosežke v karateju v državnem, evropskem in svetovnem merilu
 • Podjetje Munera d.o.o. Križevci – za “edinstven primer spomeniško zaščitene zgradbe z najsodobnejšimi smernicami učinkovite rabe energije v turistično namestitvene kapacitete”

Prejemniki občinskih priznanj 2013


Občinska priznanja za leto 2012

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Društvo upokojencev Križevci – ob 60 letnici uspešnega delovanja

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Mirko Rajh – za dolgoletno ustvarjalno delo v gasilskem in športnem društvu
 • PGD Kokoriči – za dolgoletno ustvarjalno delo gasilskega društva
 • Beno Farkaš – za poživitev in urejanje naravnega okolja v vasi

Prejemniki občinskih priznanj 2012


Občinska priznanja za leto 2011

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Jožef Sagaj st. – za razvoj kasaškega športa ter vzreje kasaških konj

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Splošna kmetijska zadruga KLAS Križevci z.b.o. – za negovanje bogate zadružne tradicije
 • Alojz Jelen – za vsestransko aktivnost v občini in širše
 • Podjetju Montaža Vrbnjak d.o.o., Franc Vrbnjak – za 20 letnico uspešnega delovanja na področju obrtne dejavnosti

Priznanje župana:

 • Podjetju Teleing d.o.o. Razkrižje – za obnovo, razvoj in modernizacijo telekomunikacijskih storitev v občini Križevci

Prejemniki občinskih priznanj 2011


Občinska priznanja za leto 2010

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Kulturnemu društvu KAJER – za uspešno predstavljanje občine Križevci, sodelovanje na regijskih srečanjih in ohranjanje kulturne dediščine

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Branko Ostrc – za dolgoletno aktivno sodelovanje pri razvoju domačega kraja in društvene dejavnosti v Vučji vasi
 • Anton Petovar – za dolgoletno aktivno sodelovanje pri razvoju domačega kraja in ohranjanje kulturne dediščine
 • Podjetju CORNUS d.o.o. – za razvoj slovenskega zelenjadarstva

Priznanje župana:

 • Društvu kmetic Križevci – za uspešno ohranjanje in negovanje kmečke tradicije ter vzgledno sodelovanje v življenjskem utripu občine

 


Občinska priznanja za leto 2009

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Ljubica Gašparac – za več desetletno delo na področju zdravstva

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ana Lebar – za dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na področju kulture
 • Športno kinološko društvo Ljutomer – za uspešno delovanje in izjemne dosežke na področju športnih kinoloških tekmovanj

 


Občinska priznanja za leto 2008

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Slavko Jelen – za ohranjanje in nadaljevanje družinske tradicije opravljanje avtoprevozniške dejavnosti
 • Športno društvo LO-KO Logarovci – za dosežene izjemne rezultate na področju športa ter dobrega in korektnega sodelovanja z društvi LS
 • Milan Antolin – za vsestransko delovanje na gasilskem športnem in humanitarnem področju

Priznanje župana:

 • Jure Senčar – za osvojeno bronasto priznanje na mednarodni olimpijadi v Vietnamu

 


Občinska priznanja za leto 2007

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Gledališka skupina Kulturno umetniškega društva Križevci – za igralske dosežke in promocijo občine v širšem slovenskem prostoru

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Franc Marin – za ohranjanje in nadaljevanje tradicije obrti na področju sodarstva in lesnega stavbarstva
 • Alojz Osterc – za vsestransko delovanje na področju občine in pri razvoju vasi Kokoriči
 • Sekcija ljudski pevci iz Bučečovec Kulturnega društva Kajer Bučečovci – za ohranjanje avtohtone ljudske pesmi

Priznanje župana:

 • Frančka Lebarič – za vsestransko delovanje v Društvu kmetic Križevci-Veržej in za ohranjanje tradicije na področju prleške kulinarike

Občinska priznanja za leto 2006

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Pavel Zorko

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ana Fošner
 • Renata Mikl
 • Marko Kočar

Priznanje župana:

 • Jasna Markovič Jagodič

Občinska priznanja za leto 2005

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Podjetje VIPOLL d.o.o. Bučečovci

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Karel Bežek
 • Matija Kovačič
 • PGP Stara Nova Vas In Dobrava

Občinska priznanja za leto 2004

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Marko Slavič st. – za razvoj kasaškega športa in vzrejo kasaških konj

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ivan Vrbnjak – za dolgoletno delovanje v KS Križevci in Društvu upokojencev
 • Dušan Stajnko – za ohranjanje mlinarske tradicije v občini Križevci
 • Milan Kovačič – za izredne dosežke v kegljaškem športu
 • Saša Vrbnjak – za izjemne dosežke v odbojki


Občinska priznanja za leto 2003

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Franc Zorko – za dosežke na področju gostinstva in turizma

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Jože Kos – za uspešno delovanje na področju obrtništva, lovstva in razvoja vasi Ključarovci
 • Viktor Slavinec – za prispevek na kulturnem in humanitarnem področju
 • Emin Djačkaj – za uspešno delovanje na področju športa
 • Franc Kotnik – za uspešno delovanje na področju občine in vasi Bučečovci
 • Športno Društvo Stara Nova Vas – za uspehe dosežene v številnih športnih dejavnostih

Občinska priznanja za leto 2002

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Franc Kapun – za aktivno delovanje na področju gasilstva, komunale in kulture

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Vaški fantje iz Ključarovec – za ohranjanje ljudskih pesmi in promocije občine Križevci
 • PGD Vučja VasŽenska desetina – za dosežene rezultate na gasilskih tekmovanjih

Občinska priznanja za leto 2001

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Slavko Dunaj – za angažiranost na športnem področju in aktivno delo v društvu paraplegikov
 • Ina In Stojan Weixl – za ohranjanje plesne tradicije in prepoznavnost občine Križevci s pomočjo folklore

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Pavla Bohanec – za aktivno delo v nekdanji KS Logarovci-Berkovci in prizadevanje za razvoj vasi
 • Štefan Vinkovič – za skrb za lep izgled cerkve in župnišča
 • Franc Vidnar – za aktivno delo v nekdanji KS Logarovci in Berkovci
 • Franc Škof – za aktivno delovanje v PGD Ključarovci


Občinska priznanja za leto 2000

Častni občan občine Križevci:

 • dr. Marjan Senjur – prizadevanje za Prlekijo in občino Križevci

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Stanko Kralj – za dolgoletno aktivno delo v PGD Vučja vas
 • Rudi Svenšek – za vsestransko aktivnost in prizadevanja na gospodarskem in kulturnem področju
 • Janko Koren – za strokovno delovanje na področju šolstva
 • Klub Malega Nogometa Križevci – za izjemne uspehe in dosežke v nogometu

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • PGD Vučja VasMoška Desetina – za doseganje dobrih rezultatih na različnih tekmovanjih
 • Karel Prjol – za dolgoletno članstvo v društvu Rdečega križa in kot darovalec krvi
 • Jožef Babič, st. – za dolgoletno delo na področju požarne varnosti ter organizacijo