Občinska priznanja

Občinska priznanja za leto 2022

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Frančiška Vrbanjšak, za delovanje na raznih področjih v občini in še posebej v Društvo upokojencev Križevci  za aktivno delovanje v kulturni, športni sekcija in sekciji za prireditve in izlete.
 • Jožef Farkaš, zaradi doprinosa k razvoju in prepoznavnosti vasi in občine.

Častni občan Občine Križevci:

 • Feliks Mavrič, ko so se v Prlekiji ustanavljale nove občine, si je močno prizadeval, da se v Križevcih ustanovi samostojna občina. Tako je leta 1999 tudi kandidiral za župana Občine Križevci za dobo štirih let in tako postal prvi križevski župan. Župan je bil kar dva mandata. V času njegovega županovanja so se veliko ukvarjali z ureditvijo infrastrukture, izgradnjo kanalizacije, kulturnega doma v Križevcih ter poslovno-stanovanjske stavbe s pošto in drugimi lokali.

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 • Športna zveza Križevci, za ureditev športnega parka, ki dobro navezuje s Parkom doživetij, turistično ponudbo našega kraja in konjeniškim društvom, ni namenjen samo članom društva, ampak tudi krajanom Križevcev in občine Križevci.
 • Gasilska zveza Križevci, za skrb za vse starostne kategorije naših gasilcev, organizacijo številnih gasilskih tekmovanj in trud, da so naše gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev dobro usposobljene in operativci pripravljeni na še tako zahtevne intervencije.
 • Gospodarska družba Cornus d.o.o., za 30 let dobrega dela, za vztrajnost, za stalno pridobivanje novih znanj in uvajanje sodobne tehnične opreme in vzpon na  prvo mesto me pridelovalci sadik vrtnin in dišavnic v Sloveniji.


Občinska priznanja za leto 2021

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Igor Paldauf, Vučja vas 37 – za vzpostavitev lastne blagovne znamke, inovativni pristop na področju kmetovanja, povezovanja lokalnih ponudnikov in za promocijo Občine Križevci v Sloveniji in tujini.

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Zvonko Osterc, Križevci 12 – za izjemne doseške na področju kasaškega športa v Sloveniji in tujini.
 • Boštjan Šteiner, Stara Nova vas 42a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva, športa in rdečega križa.
 • Bojan Vidnar, Logarovci 39b – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva, športa in številne aktivnosti v smeri izboljšanja podobe domačega kraja.

Častni občan Občine Križevci:

 • mag. Pavel Šerc, Križevci – za uspešno prizadevanje za ustanoitev Občine Križevci


Občinska priznanja za leto 2020

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Maksimiljan Lebar, Vučja vas 1a – za življenjsko delo na področju razvoja ljubiteljske kulture in aktivno dolgoletno delo v lokalni skupnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Martin Koroša, Križevci 50a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, civilne zaščite, prostovoljstva in športa
 • Miran Jurkovič, Kokoriči 27 – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in številnih aktivnosti v smeri izboljšanja podobe domačega kraja
 • Srečko Bohanec, Stara Nova vas 18a – za aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva, prostovoljstva in športa


Občinska priznanja za leto 2019

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Andrej Weis, Iljaševci 13 – za dolgoletno uspešno delo na področju gasilske dejavnosti in prostovoljno športno udejstvovanje ter prispevek na področju lokalne samouprave

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Janez Šrajner, Stara Nova vas 16 – za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Majda Vrbnjak, Ključarovci  7c– za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Manica Sušec, Boreci  31 – za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture

Občinska priznanja za leto 2018

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Slavko Jelen, Lukavci 2 – za izjemen napredek na področju podjetništva in nadaljevanja tradicije kmetovanja ter za številne aktivnosti na področju prostovoljstva

Pisno priznanje občinskega sveta Občine Križevci:

 • Slavko Ostrc, Kokoriči 25 – za velik prispevek na področju razvoja gasilstva in za vsestransko aktivnost  na področju prostovoljstva
 • Milica Hamler, Vučja vas 43a – za uspešno vodenje Društva upokojencev Križevci pri Ljutomeru in za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva
 • Silva Duh, Boreci 44b – za dolgoletno in uspešno vodenje Krajevne organizacije Rdečega križa Boreci ter za vsestransko aktivnost na področju prostovoljstva

Občinska priznanja za leto 2017

Priznanje Občine Križevci s plaketo in listino:

 • Folklorna skupina KUD Križevci, za prispevek k ohranjanju starih plesov in kulturne dediščine

Pisno priznanje občinskega sveta Občine Križevci:

 • Jernej Zupančič Križevci pri Ljutomeru, za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 


Občinska priznanja za leto 2016

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Kulturno društvo Križevski rogisti, za uspešno delo na področju lovske glasbene dejavnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Vekoslav Novak, stanujoč Lukavci 70a za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja
 • Alojz Marinič, stanujoč Berkovski Prelogi 7a za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja
 • Branko Petovar, stanujoč Stara Nova vas 34 za velik prispevek na področju gasilske dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 • Dr. Sabina Kolbl, rojena: 9. aprila 1982, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Nina Pirher, rojena: 25. februarja 1982, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Matej Štuhec, rojen: 28. novembra 1985, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Dr. Aleš Kolmanič, rojen: 23. junija 1983, za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti
 • Sara Zamuda, naj prostovoljka Slovenije v kategoriji do 19 let

Prejemniki občinskih priznanj 2016

 


Občinska priznanja za leto 2015

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Osnovna šola Križevci– za uspešno delo na področju vzgoje, izobraževanja in obšolskih dejavnosti

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Silvester Lovrenčič, roj. 27.12.1942, Stanujoč Lukavci 10a, 9242 Križevci, za velik prispevek k razvoju kinologije,
 • PGD Bučečovci – za uspešno delo in ohranjanje tradicije
 • Športno društvo Ključarovci – za uspešno organizacijo športih, kulturnih in družabnih prireditev.

Pisno priznanje župana občine Križevci:

 • Robert Jurak, za izjemne dosežke na kulturno umetniškem področju.

Prejemniki občinskih priznanj 2015


Občinska priznanja za leto 2014

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Feliks Mavrič, Križevci 52a – za uspešno delo na področju ustanovitve, vodenja in razvoja občine Križevci

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Jožef Lupša, Kokoriči 26 a – za velik prispevek k razvoju vasi in za številne dejavnosti na področju gasilstva
 • Športno društvo Križevci – za uspešno delovanje na različnih področjih športa in organiziranja dogodkov

Prejemniki občinskih priznanj 2014


Občinska priznanja za leto 2013

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Marko Budja, Ključarovci 5a – za uspešno delo na vseh področjih društvenega in osebnega delovanja ter odnosov

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Franc Kolbl, Berkovci 14a – za požrtvovalno delo v gasilstvu
 • PGD Iljaševci – ob 120 letnici delovanja na področju zaščite in reševanja v občini Križevci
 • Daniel Šijanec, Bučečovci 17 – za požrtvovalno delo v gasilstvu in na področju Športa

Priznanje župana:

 • Aleš Ivanuša, Boreci – za vrhunske plesne dosežke v Breakdancu v državnem, evropskem in svetovnem merilu
 • Tanja Vrbnjak, Ključarovci – za vrhunske dosežke v karateju v državnem, evropskem in svetovnem merilu
 • Podjetje Munera d.o.o. Križevci – za “edinstven primer spomeniško zaščitene zgradbe z najsodobnejšimi smernicami učinkovite rabe energije v turistično namestitvene kapacitete”

Prejemniki občinskih priznanj 2013


Občinska priznanja za leto 2012

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Društvo upokojencev Križevci – ob 60 letnici uspešnega delovanja

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Mirko Rajh – za dolgoletno ustvarjalno delo v gasilskem in športnem društvu
 • PGD Kokoriči – za dolgoletno ustvarjalno delo gasilskega društva
 • Beno Farkaš – za poživitev in urejanje naravnega okolja v vasi

Prejemniki občinskih priznanj 2012


Občinska priznanja za leto 2011

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Jožef Sagaj st. – za razvoj kasaškega športa ter vzreje kasaških konj

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Splošna kmetijska zadruga KLAS Križevci z.b.o. – za negovanje bogate zadružne tradicije
 • Alojz Jelen – za vsestransko aktivnost v občini in širše
 • Podjetju Montaža Vrbnjak d.o.o., Franc Vrbnjak – za 20 letnico uspešnega delovanja na področju obrtne dejavnosti

Priznanje župana:

 • Podjetju Teleing d.o.o. Razkrižje – za obnovo, razvoj in modernizacijo telekomunikacijskih storitev v občini Križevci

Prejemniki občinskih priznanj 2011


Občinska priznanja za leto 2010

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Kulturnemu društvu KAJER – za uspešno predstavljanje občine Križevci, sodelovanje na regijskih srečanjih in ohranjanje kulturne dediščine

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Branko Ostrc – za dolgoletno aktivno sodelovanje pri razvoju domačega kraja in društvene dejavnosti v Vučji vasi
 • Anton Petovar – za dolgoletno aktivno sodelovanje pri razvoju domačega kraja in ohranjanje kulturne dediščine
 • Podjetju CORNUS d.o.o. – za razvoj slovenskega zelenjadarstva

Priznanje župana:

 • Društvu kmetic Križevci – za uspešno ohranjanje in negovanje kmečke tradicije ter vzgledno sodelovanje v življenjskem utripu občine

 


Občinska priznanja za leto 2009

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Ljubica Gašparac – za več desetletno delo na področju zdravstva

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ana Lebar – za dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na področju kulture
 • Športno kinološko društvo Ljutomer – za uspešno delovanje in izjemne dosežke na področju športnih kinoloških tekmovanj

 


Občinska priznanja za leto 2008

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Slavko Jelen – za ohranjanje in nadaljevanje družinske tradicije opravljanje avtoprevozniške dejavnosti
 • Športno društvo LO-KO Logarovci – za dosežene izjemne rezultate na področju športa ter dobrega in korektnega sodelovanja z društvi LS
 • Milan Antolin – za vsestransko delovanje na gasilskem športnem in humanitarnem področju

Priznanje župana:

 • Jure Senčar – za osvojeno bronasto priznanje na mednarodni olimpijadi v Vietnamu

 


Občinska priznanja za leto 2007

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Gledališka skupina Kulturno umetniškega društva Križevci – za igralske dosežke in promocijo občine v širšem slovenskem prostoru

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Franc Marin – za ohranjanje in nadaljevanje tradicije obrti na področju sodarstva in lesnega stavbarstva
 • Alojz Osterc – za vsestransko delovanje na področju občine in pri razvoju vasi Kokoriči
 • Sekcija ljudski pevci iz Bučečovec Kulturnega društva Kajer Bučečovci – za ohranjanje avtohtone ljudske pesmi

Priznanje župana:

 • Frančka Lebarič – za vsestransko delovanje v Društvu kmetic Križevci-Veržej in za ohranjanje tradicije na področju prleške kulinarike

Občinska priznanja za leto 2006

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Pavel Zorko

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ana Fošner
 • Renata Mikl
 • Marko Kočar

Priznanje župana:

 • Jasna Markovič Jagodič

Občinska priznanja za leto 2005

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Podjetje VIPOLL d.o.o. Bučečovci

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Karel Bežek
 • Matija Kovačič
 • PGP Stara Nova Vas In Dobrava

Občinska priznanja za leto 2004

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Marko Slavič st. – za razvoj kasaškega športa in vzrejo kasaških konj

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Ivan Vrbnjak – za dolgoletno delovanje v KS Križevci in Društvu upokojencev
 • Dušan Stajnko – za ohranjanje mlinarske tradicije v občini Križevci
 • Milan Kovačič – za izredne dosežke v kegljaškem športu
 • Saša Vrbnjak – za izjemne dosežke v odbojki


Občinska priznanja za leto 2003

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Franc Zorko – za dosežke na področju gostinstva in turizma

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Jože Kos – za uspešno delovanje na področju obrtništva, lovstva in razvoja vasi Ključarovci
 • Viktor Slavinec – za prispevek na kulturnem in humanitarnem področju
 • Emin Djačkaj – za uspešno delovanje na področju športa
 • Franc Kotnik – za uspešno delovanje na področju občine in vasi Bučečovci
 • Športno Društvo Stara Nova Vas – za uspehe dosežene v številnih športnih dejavnostih

Občinska priznanja za leto 2002

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Franc Kapun – za aktivno delovanje na področju gasilstva, komunale in kulture

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Vaški fantje iz Ključarovec – za ohranjanje ljudskih pesmi in promocije občine Križevci
 • PGD Vučja VasŽenska desetina – za dosežene rezultate na gasilskih tekmovanjih

Občinska priznanja za leto 2001

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Slavko Dunaj – za angažiranost na športnem področju in aktivno delo v društvu paraplegikov
 • Ina In Stojan Weixl – za ohranjanje plesne tradicije in prepoznavnost občine Križevci s pomočjo folklore

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • Pavla Bohanec – za aktivno delo v nekdanji KS Logarovci-Berkovci in prizadevanje za razvoj vasi
 • Štefan Vinkovič – za skrb za lep izgled cerkve in župnišča
 • Franc Vidnar – za aktivno delo v nekdanji KS Logarovci in Berkovci
 • Franc Škof – za aktivno delovanje v PGD Ključarovci


Občinska priznanja za leto 2000

Častni občan občine Križevci:

 • dr. Marjan Senjur – prizadevanje za Prlekijo in občino Križevci

Priznanje občine Križevci s plaketo in listino:

 • Stanko Kralj – za dolgoletno aktivno delo v PGD Vučja vas
 • Rudi Svenšek – za vsestransko aktivnost in prizadevanja na gospodarskem in kulturnem področju
 • Janko Koren – za strokovno delovanje na področju šolstva
 • Klub Malega Nogometa Križevci – za izjemne uspehe in dosežke v nogometu

Pisno priznanje občinskega sveta občine Križevci:

 • PGD Vučja VasMoška Desetina – za doseganje dobrih rezultatih na različnih tekmovanjih
 • Karel Prjol – za dolgoletno članstvo v društvu Rdečega križa in kot darovalec krvi
 • Jožef Babič, st. – za dolgoletno delo na področju požarne varnosti ter organizacijo
Skip to content