Znani rojaki

Franc Hrašovec

pravnik, rodoljub, društveni delavec, publicist

dr. Ivan Farkaš

zdravnik – Dr. Farkaševa ustanova za slov. študente

Franjo Magdič

profesor, utemeljitelj hrv. stenografije, strokovni publicist

Ivan Kralj

krajevni politik in rodoljub

August Schenkel

lastnik graščine, ustanovitelj dirkalnega društva v Ljutomeru

Jakob Šalamun

šolnik, pomolog

Franc Bohanec

politik, dopisnik

Jakob Missia

prvi slovenski kardinal, ljubljanski škof in goriški nadškof

Josip Križan

šolnik, pisec naravoslovnih in poljudnih člankov

dr. Ivan Križanič

nabožni in teološki pisatelj, stolni dekan; ustanovil je Marijanišče, dom za slovenske hišne pomočnice

Franc Ksaver Slavič

didaktik, šolski organizator

Kalist Heric

graditelj/obnovitelj frančiškanske cerkve in samostana v Mariboru

Franc Štuhec

politik, društveni delavec, konjerejec

Angelina Križanič

pospeševalka slovenskega šolstva za žensko mladino

Matija Heric

pedagoški pisec, šolnik

Janez Farkaš

šolnik, pedagoški pisec

Theodor Schenkel

inženir, profesor na tehniki v Gradcu

Ivan Zadravec

šolnik, skladatelj

Matej Štrakl

cerkvenoglasbeni, zgodovinski in bogoslovni pisec

Franc Bohanec

sadjar in priložnostni strokovni dopisnik

Rihard Karba

društveni in politični delavec, upodobljen v romanu Iva Šorlija Človek in pol

Jakob Štuhec

pospeševalec konjskega športa

Josip Kosi

čebelar, strokovni pisec

dr. Matija Slavič

prevajalec Biblije iz hebrejskega originala, politik pripomogel je k priključitvi Prekmurja Jugoslaviji

Alojz Slavič

konjerejec, pisec strokovnih člankov

dr. Vekoslav Vrbnjak

primarij

Franc Magdič

politik

Alojz Žalar

pisec biografskih sestavkov

Anton Brumen

ljudske igre z zgodovinsko tematiko – Kruci

Franc Skuhala

salezijanski misijonar, nabožni pisec

Ludvik Kosi

sadjar, čebelar, strokovni pisec

Andrej Farkaš

strokovni pisec, publicist

Gracijan Heric

teolog, pisec

Vladimir Cvetko

pedagoški publicist in urednik

Dragotin Cvetko

akademik, skladatelj, muzikolog, znanstveni raziskovalec slovenske glasbene preteklosti

Ciril Cvetko

pianist, skladatelj, glasbeni pedagog, opernidirigent

Janko Koren

33 let ravnatelj OŠ Križevci, pisec več učil za fiziko, zunanji strokovni sodelavec zavoda zašolstvo, prejemnik republiške nagrade za življenjskodelo v vzgoji in izobraževanju na področjuosnovnega šolstva

Fran Heric

pravnik, publicist, bibliotekar

Slavica Šadl-Šikovec

enologinja, odlikovana z redom dela z zlatim vencem za posebne zasluge in dosežke, nosilka naslova velika dama z viteškim križcem evropskega viteškega reda vina, nosilka častne lente za zaščito dolenjskega cvička

Janko Slavič

veterinar, tekmovalec v kasaškem športu

Marko Slavič st.

znan konjerejec

dr. Alojz Slavič

agronom

dr. Jože Osterc

agronom, bivši republiški sekretar 1990-1991 in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1992-1997

 

 

 

 

dr. Marjan Senjur

doktor ekonomije, prodekan 1971-1981 in dekan Ekonomske fakultete 1985-1987, minister za ekonomske odnose in razvoj 1997-2000, veleposlanik RS Slovenije v Veliki Britaniji 20022004

 

 

 

 

dr. Dragica Noe

doktorirala na Fakulteti za strojništvo, podoktorska specializacija v Nemčiji, bivša prodekanica fakultete za znanstveno in raziskovalno dejavnost. Ukvarja se z montažo in montažnimi sistemi, proizvodno logistiko ter hidravliko in pnevmatiko.

 

 

 

dr. Borut Žalik

prof. dr. Borut Žalik (2011 - 2019)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, vodja Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev, dekan FERI (Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)od 2011 do 2019

 

 

dr. Mirko Križman

jezikoslovec, pisatelj

dr. Alojz Križman

metalurgija, montanistika; bivši rektor Univerze v Mariboru

Zaradi pomanjkanja dokumentov niso navedeni rojstni podatki. Stran se dopolnjuje.

Skip to content