Promocija naravnega in kulturnega turizma

Naziv: Promocija naravnega in kulturnega turizma

Akronim: kulTURA = naTURA

Občina Križevci nastopa kot partner v projektu.

Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turistično društvo Veržej in Zavod Marinanum smo se prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija in bili uspešni.

V sklopu projekt bomo dobili info box, ki bo postavljen v parku pri cerkvi. Preko info boksa se bodo turisti in domačini seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi v občini. Gre za nek nadomestek turistično informacijskega centra, kjer se uporabnik seznani s turistično ponudbo občine.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 70% upravičenih stroškov brez DDV.

Več o info boksu:

Povezave:

Evropske komisije namenjene evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program Razvoj podeželja 2014 – 2020  2022

LAS Prlekija

Skip to content