KSP Koledar zbiranja komunalnih odpadkov v občini Križevci

Splet: http://www.ksp-ljutomer.si

 

Delovni čas Zbirnega centra Ljutomer:
– vsak delovnik: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.00 do 15.00,
– sreda od 7.00 do 17.00,
– vsaka prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00.

V ZBIRNI CENTER LAHKO PRIPELJETE: 

 • Papir in karton (časopisi, revije, zvezki, karton, lepenke)
 • Steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla
 • Plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov
 • Kovine (masivno železo-radiatorji, bloki motorja, masivni kosi, kovinska posoda)
 • Les (odpadna embalaža iz lesa , zeleni obrez (vejevje, ostanki krošenj, listje))
 • Oblačila (perilo, posteljnina, torbice, obutev)
  izdelki v primernem stanju so ponovno uporabljeni v dobrodelne namene. Oddane stvari je potrebno zaščititi z ovojem ali vrečko.
 • Tekstil (preproge, razni kosi blaga)
 • Odpadno jedilno olje, maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
 • Čistila detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
 • Baterije in akumulatorji, žarnice
 • Električno in elektronsko opremo,ki ne vsebuje nevarnih snovi
 • Kosovni odpadki (pohištvo, vzmetnice, senčila, plastični stoli)
 • Odpadna zdravila
 • Gume (brez platišč)
 • Gradbeni material (opeka, omet, sanitarna keramika, manjši kosi betona)
 • Bela tehnika (gospodinjski aparati- mali in veliki)
 • Pesticidi