Prodaja nepremičnin

PRODAJAJO ALI KUPUJEJO SE NASLEDNJE NEPREMIČNINE:


___Zap. št. 1

 • Okvirna lokacija: Lukavci
 • Parcelna številka: 459/11
 • Katastrska občina in šifra k.o. Lukavci
 • Okvirna velikost: 650 m2
 • Vrsta nepremičnine: kmetijsko
 • Predvidena vrednost: ca. 3.380,00 EUR (po predpogodbi)
 • Ekonomska utemeljenost: Gre za nakup zemljišča po izgradnji ceste v Lukavcih
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


              Zap. št. 2

 • Okvirna lokacija: Zasadi
 • Parcelna številka: več parcelnih številk – po odmeri
 • Katastrska občina in šifra k.o.: Zasadi, 2643
 • Okvirna velikost: znana bo po odmeri
 • Vrsta nepremičnine: kmetijska in stavbna zemljišča
 • Predvidena vrednost: 2.500,00 EUR
 • Ekonomska utemeljenost: Nakup zemljišč po izgradnji ceste v Zasadih.
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


              Zap. št. 3

 • Okvirna lokacija: Križevci
 • Parcelna številka: več parcelnih številk – po odmeri
 • Katastrska občina in šifra k.o.: Križevci
 • Okvirna velikost:
 • Vrsta nepremičnine: stavbna zemljišča
 • Predvidena vrednost: 5.000,00 EUR
 • Ekonomska utemeljenost: Nakup zemljišč za razširitev cestišča proti OŠ
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


     Zap. št. 4

 • Okvirna lokacija: Kokoriči
 • Parcelna številka: več parcelnih številk – po odmeri
 • Katastrska občina in šifra k.o.: Kokoriči
 • Okvirna velikost:
 • Vrsta nepremičnine: kmetijska in stavbna zemljišča
 • Predvidena vrednost: 5.000,00 EUR
 • Ekonomska utemeljenost: Nakup zemljišč po izgradnji ceste v Kokoričih
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


Zap. št. 5

 • Parcelna številka: št. 642 v izmeri 2015 m2 k.o. Krašči
 • Katastrska občina in šifra k.o.: 51 Krašči
 • Okvirna velikost: 2015 m2
 • Orientacijska vrednost: 1.390,00 EUR
 • Metoda razpolaganja: prodaja
 • Ekonomska utemeljenost: Nepremičnina je bila Občini Križevci izročena na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju, saj je Občina Križevci plačevala institucionalno varstvo. Občina Križevci bo nepremičnino prodala, ker je ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


Zap. št. 6

 • Parcelna številka: 408/4
 • Katastrska občina in šifra k.o.: Boreci 246
 • Okvirna velikost: 1006 m2
 • Orientacijska vrednost: 048,00 EUR+DDV
 • Metoda razpolaganja: prodaja
 • Ekonomska utemeljenost: Občina Križevci bo nepremičnine prodala, ker jih ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


Zap. št. 7

 • Parcelna številka: 408/24
 • Katastrska občina in šifra k.o.: Boreci 246
 • Okvirna velikost: 1118 m2
 • Orientacijska vrednost: 9.503,00 EUR + DDV
 • Metoda razpolaganja: prodaja
 • Ekonomska utemeljenost: Občina Križevci bo nepremičnine prodala, ker jih ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.
 • PRODANO

 

 

 

 

 

 

 


Zap. št. 8

 • Parcelna številka:, parc. št. 407/14
 • Okvirna velikost: 922 m2
 • Orientacijska vrednost: določi se na podlagi cenitve in znaša skupaj 7.191,60 EUR+DDV
 • Metoda razpolaganja: prodaja
 • Ekonomska utemeljenost: Gre za stavbno zemljišče v Borecih, primerno za gradnjo.
 • PRODANO

Skip to content