Razpisi

Javna naročila
Obnova javnih poti v Kokoričih in Logarovcih
Datum objave: 15. 4. 2021 0:00
Rok oddaje: 29. 4. 2021 9:00
Številka: 371-0010/2021-2

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacijo).


Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso dokumentacijo.
Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino dokumentacije, ki se nahaja v prilogah in sprejema pogoje opredeljene v dokumentaciji.


 

Potekli razpisi