Razpisi

Javna naročila
Ureditev parka doživetij - druga faza
Datum objave: 16. 5. 2019 7:00
Rok oddaje: 18. 6. 2019 9:00
Šifra: 6/2019

Predmet javnega naročila je Ureditev parka doživetij -druga faza.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Ureditev parka doživetij - druga faza
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:




Stadij postopka


Datumi




Rok za postavitev vprašanj


 10.6.2019 do 09:00




Rok za predložitev ponudb


 18.6.2019 do 09:00




Odpiranje ponudb


18.6.2019 ob 09:05




 

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko
E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si
Telefonska št: 02 584 40 40

 

Potekli razpisi