Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Križevci v letu 2019
Datum objave: 10. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 13. 5. 2019 12:00
Šifra:

ŽUPAN
Na podlagi 9. člena odloka o priznanjih Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 26/2004, 61/2005 in 31/2009), župan Občine Križevci objavlja
JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Križevci v letu 2019
1.       Predmet razpisa:
Župan Občine Križevci poziva občane, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo pobude oziroma predloge za podelitev priznanj Občine Križevci v letu 2019.
2.       Vrste priznanj in kriteriji za podelitev:
2.1.   Naziv častni občan Občine Križevci se lahko podeli:
-          občanom Občine Križevci, slovenskim in drugim državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Križevci v državi ali na mednarodnem področju.
2.2.        Priznanje s plaketo in listino se lahko podeli:
-          posameznikom, podjetjem, organizacijam, društvom za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke.
2.3.         Pisno priznanje občinskega sveta se lahko podeli:
-          podjetjem, organizacijam, skupnostim in posameznikom za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Križevci na gospodarskem, družbenem in drugih področjih.
3.             Vsebina pobude:
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
-          naziv in ime pobudnika,
-          ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
-          obrazložitev pobude,
-          dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
 
4.       Rok za oddajo pobud:
Predlagatelji morajo pobude posredovati najkasneje do ponedeljka, 13. maja 2019 do 12:00 ure na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom - 'ZA RAZPIS - PRIZNANJA OBČINE KRIŽEVCI - NE ODPIRAJ'.
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom pobudniki lahko dobijo na telefon 02 584 40 40. Pobude oziroma predloge bo obravnavala KMVVI, ki bo sprejela predlog sklepa za podelitev in ga posredovala v sprejem občinskemu svetu Občine Križevci.
 
 
 
Križevci pri Ljutomeru, 10. april 2019
 
župan Občine Križevci
mag. Branko Belec

Javna naročila
Zamenjava AC vodovoda Križevci - Stara Nova vas - druga faza
Datum objave: 4. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 24. 4. 2019 9:00
Šifra: 2/2019

Predmet javnega naročila je zamenjava AC vodovoda Križevci - Stara Nova vas - druga faza, naselji se nahajata v občini Križevci.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18), OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Zamenjava AC vodovoda Križevci - Stara Nova vas -druga faza.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 

Kontaktna oseba: mag. Lidija Domanjko
E-poštni naslov: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si
Telefon: 02 584 40 40


 

Potekli razpisi