ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER POSTAL UČNI ZAVOD

2016Logo ZD Ljutomer

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER POSTAL UČNI ZAVOD

Zaposleni Zdravstvenega doma Ljutomer smo ponosni, da smo v mesecu maju 2016 pridobili naziv Učni zavod.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov Zdravstvenemu domu Ljutomer podelil naziv UČNI ZAVOD za obdobje petih let. V sled tega smo preoblikovali naš logotip.

Tako smo učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakom srednješolskega izobraževanja tehnik zdravstvene nege ter študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in študentom enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Medicina.

Želimo biti učeča se organizacija, saj s tem širimo znanje, z namenom, da želimo doseči zastavljene  oziroma željene rezultate zavoda, vzpodbujamo nove vzorce mišljenja, omogočamo skupinsko delovanje in kontinuirano učenje tako posameznika, ki temelji na ravni organizacije z upoštevanjem odziva okolja in lastnega prepričanja vsakega posameznika.

Ker prenašamo znanje na mlajše – dijake, študente, pripravnike kot mentorji, kakor tudi na sodelavce je pomembno povezovanje znanja iz teorije v klinično okolje, oz. prakso in obratno.

Mentorji pa svoje znanje nadgrajujejo z izobraževanji v obliki seminarjev, predavanj in internih izobraževanj.

Kot učni zavod dvigujemo tudi strokovni nivo organizacije in si skozi učni proces v kliničnem okolju vzgajamo  in izobražujemo svoje bodoče sodelavce.

                                                                       V. d. direktorice ZD Ljutomer:

                                                       Suzana Makoter, dr. med., spec. druž. med.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content