Proračun

Predlog proračuna za leto 2021 v javni razpravi, ki bo trajala do vključno  petka, 05.02.2021.

Pisne predloge in pripombe k predlogu Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2021 lahko posredujete do zgoraj navedenega datuma na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ali po elektronski pošti na naslov info@obcina-krizevci.si, s pripisom: » Javna razprava o predlogu odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2021.«

Sprejeti proračun za leto 2020

Polletno poročilo o izvajanju proračuna za leto 2020

Sprejeti proračun za leto 2019

Sprejeti proračun za leto 2018

Sprejeti proračun za leto 2017

Sprejeti proračun za leto 2016